Функција (програмирање) — разлика између измена

 
Рекурзија је појам који означава ситуацију када једна функција у свом тијелу врши позив исте те функције. Већина програмских језика подржава рекурзију и она се користи најчешће у ситуацијама када се имплементира одређени алгоритам који је и у математици дефинисан рекурзивно. Типичан примјер је функција за израчунавања факторијела природног броја и која се у математици дефинише на сљедећи начин:
<pre>
 
<math>
/ n=0, 1
n! = \left \{ \begin{matrix} 1, & n=0 \\ n \times (n-1)!, & n>0 \end{matrix} \right.
n! =
</premath>
\ n>0, n*(n-1)!
 
</pre>
Одговарајућа функција у потпуности одговара задатој дефиницији:
<source lang="c">
<pre>
int faktorijel( int n )
{
return n*faktorijel(n-1);
}
</presource>
 
[[Категорија:Програмирање]]