Здравствена заштита — разлика између измена

* Трећи ниво или терцијарна превенција односи се на рехабилитацију.
{{цитат2|''Разлика у броју нивоа није битна, и у оба случаја здравствена заштита је у суштини дефинисана на исти начин. Сваки од наведених нивоа здравствене заштите подразумева читав низ мера и активности које доприносе постизању циљева који су постављени.''}}
=== Примарни ниво здравствене заштите ===
Здравствена заштита на примарном нивоу обухвата:
* Делатност породичне медицине,
* Делатност здравствене заштите деце,
* Делатност поливалентних патронажних сестара у заједници,
* Хигијенско-епидемиолошку заштиту,
* Хитну медицинску помоћ,
* Заштиту репродуктивног здравља жена,
* Здравствену заштиту код неспецифичних и специфичних плућних болести,
* Физикалну и менталну рехабилитацију у заједници,
* Специфичну здравствену заштиту радника, као дела медицине рада, ако је уговорена са послодавцем,
* Зубоздравствене заштиту,
* Лабораторијску и радиолошку дијагностику примарног нивоа,
* Апотекарску делатност.
Здравствена заштита на примарном нивоу, поред наведених активности, обухвата и:
* Праћење здравственог стања становника и провођење мера за заштиту и унапређење здравља становника,
* Превенцију, лечење и рехабилитацију болести и повреда,
* Рано откривање и сузбијање фактора ризика масовних незаразних болести,
* Специфичну превентивну здравствену заштиту младих, нарочито у основним, средњим школама и високим школама
* Имунизацију против заразних болести,
* Лечење и рехабилитацију у кући болесника,
* Палијативн нега.
На примарном нивоу здравствене заштите може се организовати и спроводити наставна и научно-истраживачка делатност. Настава из области породичне медицине може се организовати и спроводити у центрима за едукацију из породичне медицине који су наставна база факултета здравственог смера.
 
== Извори ==