Здравствена заштита — разлика између измена

На примарном нивоу здравствене заштите може се организовати и спроводити наставна и научно-истраживачка делатност. Настава из области породичне медицине може се организовати и спроводити у центрима за едукацију из породичне медицине који су наставна база факултета здравственог смера.
=== Секундарни ниво здравствене заштите ===
На секундарном нивоу здравствене заштите обухвата:
;Специјалистичко-консултативну делатност
Специјалистичко-консултативна делатност у начелу се организује у болницама, по територијалном принципу, са циљем да се грађаним обезбеди доступности здравствене заштите, специјалистичко-консултативног нивоа из; опште интерне медицине, опште хирургије, неурологије, оториноларингологије, офталмологије, ортопедије, дерматологије и радиолошка дијагностика примарног нивоао.
;Болничку здравствену делатност
Болничка здравствена делатност обухвата
* дијагностику, лечење и медицинску рехабилитацију,
* здравствену негу, боравак и исхрану пацијената у болницама.
У оквиру секундарног нивоа здравствене заштите могу се организовати и спроводити наставна и научно-истраживачка делатност.
 
=== Терцијерни ниво здравствене заштите ===