Милисав Лутовац — разлика између измена

276 бајтова уклоњено ,  пре 5 година
 
=== Етнологија – духовна култура ===
1. Неколико сточарских обичаја у подножју Проклетија. (Einige
графскогГласник Етнографског музеја у Београду, књ. V, (pp. 107–112). Београд, 1930.
Brauche der viehzuchter am Fusse des Gebrirges Prokletije) Гласник Етно-
графског музеја у Београду, књ. V, (pp. 107–112). Београд, 1930.
2. Етничко и политичко јединство Југословена. Књижица југосло-
венске колоније у Француској, (pp. 1–16). Париз, 1932.
3. Из сточарског живота у некин нашим крајевима.Зборник за народни живот и обичаје Јужних Словена (s. 321 – 328 + 1 таб. sa 2 фот. у прилогу).
3. Iz stočarskog života u nekim našim krajevima. Zbornik za narodni
JAZU, ZagrebЗагреб ,1962.
život i običaje Južnih Slavena, knj. 40, (s. 321 – 328 + 1 tab. sa 2 fot. u prilogu).
ли4. Обичајно право у области старе Рашке.Анали Правног факултета у Београду, XIX, бр. 1 – 3, (pp. 359 – 365). Бео-
JAZU, Zagreb ,1962.
4. Обичајно право у области старе Рашке. (Customary Law in the
Region of Оld Raška, Le droit coutumier dans la region de Stara Raška). Ана-
ли Правног факултета у Београду, XIX, бр. 1 – 3, (pp. 359 – 365). Бео-
град, 1972.
5. Породичне задруге на Пештеру у старој Рашкој.Гласник (CommunauteЕтнографског института САНУ, књ. XIX –
de famille en Pešter). Гласник Етнографског института САНУ, књ. XIX –
XX, (pp. 1 – 10 + 1 таб. са 2 сл.) Београд, 1973.
6. Сточарска кретања у планинама Црногорских Брда и народне
регуле при искоришћавању пашњака.Одредбе (Mouvmentsпозитивног saisonniersзаконодавства desи éleveursоби-
dans les montagnes da la région de Crnogorska Brda et règles populaires relatives
à l'utilisation des pâturages) Одредбе позитивног законодавства и оби-
чајног права о сезонским кретањима сточара у Југоисточној Европи кроз
векове, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 6. и 7.
старе Рашке. Гласник, књ. XXXI, (pp. 19 – 25). Етнографски институт
САНУ, Београд, 1980
 
=== Етнологија – материјална култура ===
1. Културни споменици у Бихору. Записи, часопис за науку и књи-
Анониман корисник