Милисав Лутовац — разлика између измена

169 бајтова уклоњено ,  пре 5 година
=== Географске трансформације ===
1. Скадарско језеро. „Земља и Људи”, св.1, (pp. 29–35). Београд 1951.
2. Преображавање насеља и привреде у околини Београда. (TransformationЗборник
de l’habitat et de l’economie de Beograd et des environs) Зборник
радова САНУ LXXV, Етнографски институт, књ. 4, (pp. 149 – 163). Бео-
град, 1962.
3. Привредно-географске промене у атарима Ритопека и Гроцке.
(Les changements economico-geographique dans les regions de Ritopek et Grocka).
Гласник Српског географског друштва, св. XLIII, , бр. 2, (pp. 145 –
161 + 1 таб. са фот.) Београд, 1963.
4. Наше планине и човек. „Земља и људи”, св. 24, (pp. 5 – 15).
СГД, Београд, 1974.
5. Развитак и преображење сеоских насеља у Југославији после Другог светског рата.Зборник X јубиларног Конгреса
5. Razvitak i preobražavanje seoskihnaselja u Jugoslaviji posle drugog
географа Југославије,одржаног у Србији od 15 – 20. сеп.1976. (s. 74 –
svetskog rata. ( Évolution et transformation de l'habitat rural dans la RSF de
79) SGD, BeogradБеоград, 1977.
Yougoslavie après la dexième guerre mondiale). Zbornik X jubilarnog Kongresa
6. Утицај наших планина на човека и његово друштво.Balcanica (VIII Influenceу част осамдесе-
geografa Jugoslavije, održanog u Srbiji od 15 – 20. septembra 1976. (s. 74 –
79) SGD, Beograd, 1977.
6. Утицај наших планина на човека и његово друштво. ( Influence
de nos montagnes sur l'homme et sa société). Balcanica VIII у част осамдесе-
тогодишњице академика Васе Чубриловића, (pp. 659 – 670 + II таб. са 4
сл.) Београд, 1977.
7. Утицај Београда на промене у околини града.Трансформација руралнх подручја,Пољска академија науке (p. 11 – 23) 1978.
7. Influence de Belgrade sur les changements dans les environsde la
 
ville. Transformation of Rural Areal, Polish Academz of Sciences, (p. 11 – 23).
Warszawa, 1978.
=== Библиографије ===
1. Мојсије Зечевић – Његошев сарадник. (Mojsije Zečević – collaborateur
Анониман корисник