Милисав Лутовац — разлика између измена

96 бајтова уклоњено ,  пре 5 година
2. Poljoprivreda Jugoslavije, Prirodne osnove za poljoprivredu. Poljoprivredna
enciklopedija, knj. 2, (s. 555 – 575). Zagreb, 1970.
позијум3.Живот и тренутне промене у нашим планинама.''Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури''
3. La vie et la changements actuels dans nos montagne. Résumé – Сим-
позијум ''Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури''
28 – 30 јануара 1974. године, Посебна издања Етнографског института
САНУ, 15, (pp. 5 – 15). Београд, 1974.
4. Предговор. (Préface). Зборник радова Географског института
''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 29, (стр. VII – VIII), Београд, 1977.
5.Етнички процеси у регионима Старе Рашке(p. 21 – 22) Београд, 1980.
5. Processus ethniques dans la regions de Stara Raška. Bulletin T.
LXXI de l'academie Serbe des sciences et des arts, Classe des sciences sociales,
no 15, (p. 21 – 22) Beograd, 1980.
6. Основе просторног плана СР Србије. Научни скупови у САНУ.
књ. 20, (pp. 42) Председништво САНУ, Београд, 1980.
Анониман корисник