Милисав Лутовац — разлика између измена

 
=== Етнологија – духовна култура ===
1.* Неколико сточарских обичаја у подножју Проклетија.Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. V, (pp. 107–112). Београд, 1930.
2.* Етничко и политичко јединство Југословена. Књижица југосло-југословенске колоније у Француској, (pp. 1–16). Париз, 1932.
Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. V, (pp. 107–112). Београд, 1930.
3.* Из сточарског живота у некин нашим крајевима.Зборник за народни живот и обичаје Јужних Словена (s. 321 – 328 + 1 таб. sa 2 фот. у прилогу).JAZU, Загреб ,1962.
2. Етничко и политичко јединство Југословена. Књижица југосло-
4.* Обичајно право у области старе Рашке.Анали Правног факултета у Београду, XIX, бр. 1 – 3, (pp. 359 – 365). Бео-Београд, 1972.
венске колоније у Француској, (pp. 1–16). Париз, 1932.
5.* Породичне задруге на Пештеру у старој Рашкој.Гласник Етнографског института САНУ, књ. XIX –XX, (pp. 1 10 + 1 таб. са 2 сл.) Београд, 1973.
3. Из сточарског живота у некин нашим крајевима.Зборник за народни живот и обичаје Јужних Словена (s. 321 – 328 + 1 таб. sa 2 фот. у прилогу).
* Сточарска кретања у планинама Црногорских Брда и народне регуле при искоришћавању пашњака.Одредбе позитивног законодавства и обичајног права о сезонским кретањима сточара у Југоисточној Европи кроз векове, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 6. и 7.новембра 1975. у Београду, Посебна издања Балканолошког института,књ. 4, (pp. 23 – 40). Београд, 1976.
JAZU, Загреб ,1962.
* Племе, сплемењивање, расплемењивање, срођавање и одрођава-ње у Горњем Полимљу и неким другим областима старе Рашке. Научнискупови 7, књ. 3, (стр.269 – 276). Одељење друштвених наука, САНУ,Титоград, 1981.
4. Обичајно право у области старе Рашке.Анали Правног факултета у Београду, XIX, бр. 1 – 3, (pp. 359 – 365). Бео-
8.* Заједништво људи у планинско-брдским областима Црне Горе и Старе Рашке. Гласник, књ. XXXI, (pp. 19 – 25). Етнографски институтСАНУ, Београд, 1980
град, 1972.
5. Породичне задруге на Пештеру у старој Рашкој.Гласник Етнографског института САНУ, књ. XIX –
XX, (pp. 1 – 10 + 1 таб. са 2 сл.) Београд, 1973.
6. Сточарска кретања у планинама Црногорских Брда и народне
регуле при искоришћавању пашњака.Одредбе позитивног законодавства и оби-
чајног права о сезонским кретањима сточара у Југоисточној Европи кроз
векове, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 6. и 7.
новембра 1975. у Београду, Посебна издања Балканолошког института,
књ. 4, (pp. 23 – 40). Београд, 1976.
7. Племе, сплемењивање, расплемењивање, срођавање и одрођава-
ње у Горњем Полимљу и неким другим областима старе Рашке. Научни
скупови 7, књ. 3, (стр.269 – 276). Одељење друштвених наука, САНУ,
Титоград, 1981.
8. Заједништво људи у планинско-брдским областима Црне Горе и
старе Рашке. Гласник, књ. XXXI, (pp. 19 – 25). Етнографски институт
САНУ, Београд, 1980
 
=== Етнологија – материјална култура ===
28

измена