Милисав Лутовац — разлика између измена

 
=== Краћи записи и написи ===
1.* Јован Цвијић: Балканско полуострво и јужнословенске земље.Основи антропогеографије. Поговор, (pp. 563 – 576). Београд, 1966.
* Пољопривреда Југославије,Природне основе за пољопривреду.Пољопривредна енциклопедија,књ. 2, (s. 555 – 575).Загреб, 1970.
Основи антропогеографије. Поговор, (pp. 563 – 576). Београд, 1966.
3.* Живот и тренутне промене у нашим планинама.''Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури''28 – 30 јануара 1974. године, Посебна издања Етнографског института САНУ, 15, (pp. 5 – 15). Београд, 1974.
2. Poljoprivreda Jugoslavije, Prirodne osnove za poljoprivredu. Poljoprivredna
* Предговор. Зборник радова Географског института''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 29, (стр. VII – VIII), Београд, 1977.
enciklopedija, knj. 2, (s. 555 – 575). Zagreb, 1970.
5.* Етнички процеси у регионима Старе Рашке(p. 21 – 22) Београд, 1980.
3.Живот и тренутне промене у нашим планинама.''Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури''
6.* Основе просторног плана СР Србије. Научни скупови у САНУ.књ. 20, (pp. 42) Председништво САНУ, Београд, 1980.
28 – 30 јануара 1974. године, Посебна издања Етнографског института
* Јован Цвијић: Балканско полуострво. Поговор, Сабрана дела Јована Цвијића. књ. 2, (стр.527 – 539). Књижевне новине САНУ, Завод зауџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
САНУ, 15, (pp. 5 – 15). Београд, 1974.
4. Предговор. Зборник радова Географског института
''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 29, (стр. VII – VIII), Београд, 1977.
5.Етнички процеси у регионима Старе Рашке(p. 21 – 22) Београд, 1980.
6. Основе просторног плана СР Србије. Научни скупови у САНУ.
књ. 20, (pp. 42) Председништво САНУ, Београд, 1980.
7. Јован Цвијић: Балканско полуострво. Поговор, Сабрана дела
Јована Цвијића. књ. 2, (стр.527 – 539). Књижевне новине САНУ, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
14
 
== Референце ==
28

измена