Милисав Лутовац — разлика између измена

Без промене величине ,  пре 5 година
* Сточарство на Сињајевини.Прилози за познавање сточарства на нашим високим планина-ма, Посебна издања Географског друштва, св.12, (pp. 37–45)Бг1932.
* Сточарство на Ајли.Зборник радова III Конгресса словенских географа и етнографа у краљ.Југославији 1930,Припремни одбор III К.С.Г.Е, (pp. 136– 139) Београд, 1933.
* Сточарство на североисточним Проклетијама.Посебна издања Географског друштва, св. 14, (стр. IV+82, 4 фот. и 1 карта у прилогу). Београд, 1933.
св. 14, (стр. IV+82, 4 фот. и 1 карта у прилогу). Београд, 1933.
* Географско распростирање културе кукуруза у Југославији.Гласник Географског друштва, св. XXII, (pp. 59–67). Београд 1936.
* Привредно-географске одлике Катунског крша.Гласник Географског друштва, св. XXV, (pp. 38–53) Београд, 1939.
* Наводњавање у горњем Полимљу.Архив за пољопривредне науке и технику, св 4, (pp. 3–22). Београд, 1948.
* Привредна географија Шар-планинске Горе.Гласник Српског Географског друштва, св XXVIII, бр.2 (pp. 97–111). Београд, 1948.
* Привредно-географска карактеристика слива Јасенице.Посебна издања САН CLXXXV. Географски институт, књ 3, (стр. IV+70, 3 таб, са 7 фот. и 1 карта на преклоп у прилогу). Београд, 1951.
* Слив Млаве, Привредно-Географска проучавања.Зборник радова САН XLI, Географски институт, књ. 9, (стр.1-78 + 3 карте ван текста и 2 фот. у прилогу). Београд, 1954.
фот. и 1 карта на преклоп у прилогу). Београд, 1951.
* Слив Млаве, Привредно-Географска проучавања.Зборник радова САН XLI, Географски институт, књ. 9, (стр.1-78 + 3 карте ван текста и 2 фот. у
прилогу). Београд, 1954.
* Географске основе за пољопривреду Црне Горе.V конгрес географа ФНРЈ одржан у НР Црној Гори 1958. године, (pp. 143- 155). Цетиње, 1959.
* Неготинска Крајина и Кључ, Привредно-Географска проучава-ња.Зборник радова САН LXII, Географски институт, књ, 17, (стр.1-88+2 карте на преклоп). Београд, 1959.
* Приградска пољопривреда околине Београда, утицај града на промене у пољопривреди.Zbornik radova Geografskog instituta ”Јован Цвијић”, књ. 18, (pp.155–172). Београд, 1961.
* Наше планинско сточарство у новим условима, Промене могућности развитка.Зборник VI. Конгреса географов ФЛРЈ v ЛР Словенији од 27. IX. Do 5. X. 1961, (s.383-391). Љубљана, 1962.
* Пољопривредни значај планинско-брдских крајева и услови за задржавање становништва у њима.Годишњак (том 3, pp. 47 – 56) Географског друштва СР Црне Горе, Цетиње, 1964.
* Развитак индустрије и њен утицај на привреду, насеља и демографске промене у Иванграду и његовој околини. Глас CCLXV, Одељ. прир. мат. наука, књ. 29, (pp. 1 – 24 + 1 карта на преклоп). Београд, 1966.
Горе, Цетиње, 1964.
* Развитак индустрије и њен утицај на привреду, насеља и демографске промене у Иванграду и његовој околини. Глас CCLXV, Одељ. прир. мат. наука,
књ. 29, (pp. 1 – 24 + 1 карта на преклоп). Београд, 1966.
* Утицај индустрије на пољопривреду и сеоска насељаЗборник рада првог југословенског симпозијума о аграрној географији у Марибору од 3. до 5.12.1964, Зборник посвећен 60-годишњици Светозара Илешића, (с. 155 – 157).Љубљана,1967.
* Привредни значај крађких вода у североисточним деловима Црне Горе и на Старовлашкој висоравни.Крш Југославије,6,Комисија за научно истраживање крша (с. 347 – 355 + IV таб.са 6 сл.) JAZU, Загреб, 1969.
* Географска условљеност наводњавања у Југославији.Гласник Српског географског друштва, Св. L, бр. 2, (pp. 85 – 99 + 2 таб. са 4фот.) Београд, 1970.
* Наводњавање земљишта и узгој биљака у Југославији (Реферат на МЕћународном конгресу географа у Верони,1970.(381 – 386).Верона, 1972.
* Лукавица, Лола и Платије, Природне и привредно-сточарске карактеристике.Гласник Српског географског друштва, св. LIV, бр. 2, (pp. 3 – 28 + 4 таб. са 5 фот.) Београд, 1974.
(Реферат на МЕћународном конгресу географа у Верони,1970.(381 – 386).Верона, 1972.
* Жупско виногорје и виноградарска насеља у њему.Зборник радова Географског института ''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 26, (pp. 1 – 18 + 3 таб. са 6 фот. и 1 карта) Београд, 1975.
* Лукавица, Лола и Платије, Природне и привредно-сточарске карактеристике.Гласник Српског географског друштва, св. LIV,
бр. 2, (pp. 3 – 28 + 4 таб. са 5 фот.) Београд, 1974.
* Жупско виногорје и виноградарска насеља у њему.Зборник радова Географског института ''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 26, (pp. 1 – 18 + 3 таб. са 6
фот. и 1 карта) Београд, 1975.
* Бјеласица. Земља и људи, св. 25. (pp. 11 – 22). Београд, 1975.
* Сточарство и сточарски живот на Пештерско – сјеничкој висоравни.Зборник радова Географског института ''Јован Цвијић'' САНУ, књ 29, (pp. 157 – 170 + 4 таб. са 5 фот.) Београд ,1977.
29, (pp. 157 – 170 + 4 таб. са 5 фот.) Београд ,1977.
* Проклетије. Земља и људи, св. 28, (pp. 18 – 28). Београд, 1978.
* Привредни и друштвени значај брдско – планинских и припланинских области у Србији. Статистичар, орган статистичког друштва Србије за теоријску и примењену статистику, год. II, бр. 7 – 8, (pp. 41 –45). Београд, 1980.
* Веза између хумане географије и економске географије.(p. 3 – 7). Београд, 1980.
* Проблем депопулације и сточарско-земљорадничка привреда у брдско-планинским областима и крајевима Југославије. Глас, књ. 2,(стр.173 – 182). Одељење друштвених наука САНУ. Београд, 1983.
* Цмиљевица и Бјеласица, планине у горњем Полимљу и њихов значај у животу људи. Глас, књ. 23, (pp. 227 – 237). Одељење друштвених наука САНУ. Београд, 1983.
наука САНУ. Београд, 1983.
 
=== Регионална географија ===