Милисав Лутовац — разлика између измена

24.713 бајтова уклоњено ,  пре 5 година
== Предметна библиографија академика Др Милисава В. Лутовца ==
 
===* Методологија научног рада у географским и сродним дисциплинама ===
* Историјска географија
* Научна и ненаучна схватања и методи, Поводом Осврта Ђукана Н. Јоксимовића на књигу «Иванградска Котлина». Издање аутора, Граф. пред. «Будућност» (pp. 1- 31) Зрењанин, Београд 1960.
* Географија насеља
* Јован Цвијић – научни истраживач и учитељ научног рада. Цвијићев зборник,з спомен 100 годишњице његовог рођења (pp. 1- 7), САНУ, Одељ. прир. мат. наука, САНУ, Београд, 1968.
* Географија становништва
* Антропогеографска проучавања у оквиру етнолошких монографија.Симпозијум о методологији етнолошких наука, 18-20. децембра 1972., Научни скупови САНУ, књ. II, одељење друштвених наука, 1. (стр.75-81) Београд 1974.
* Економска географија
* Методологија научног рада у географским и сродним дисциплинама Цвијић и Ердељановић, Научни односи. Јован Ердељановић – живот и дело, Радови са II симпозијума етнолога СР Србије, Темељи научне традиције наше етнологије, (pp. 19 – 22) Народни музеј – Панчево, Панчево 1976.
* Регионална географија
* Односи антропогеографије и привредне географије.Приступна академска беседа – Глас CCCVII, Одељ. друш. наука,(књ. 20, pp. 363 – 371). САНУ, Београд 1978.
* Етнологија – духовна култура
* Цвијићева заслуга за унапређење друштвених наука.Научно дело Јована Цвијића. Научни скупови у САНУ књ. XI/2 (pp. 25–31) Председништво САНУ. Београд, 1982.
* Етнологија – материјална култура
* Цвијићева антропогеографска концепција.Научно дело Јована Цвијића. Научни скупови САНУ, књ. X/2 (pp. 221–224) Председништво САНУ, Београд, 1982.
* Географске трансформације
* Географија у друштву и науци.Зборник «Идејне и друштвене вредности географске науке» (s. 13-15) Центар за марскизам Универзитета у Београду. Београд, 1987.
* Библиографије
* Цвијић и Ередељановић, научни односи. Монографија «Југословенска социологија села. Посебна издања, књ. 95 (pp. 131–133) Одељење друштвених наука, САНУ, Београд. 1987.<ref name="SGD"/>
* Краћи записи и написи
 
# Јован Цвијић: Балканско полуострво и јужнословенске земље.Основи антропогеографије. Поговор, (pp. 563 – 576). Београд, 1966.
=== Историјска географија ===
# Пољопривреда Југославије,Природне основе за пољопривреду.Пољопривредна енциклопедија,књ. 2, (s. 555 – 575).Загреб, 1970.
* Привредно-географске прилике и саобраћајне везе у доба Првог устанка Србије. Географски лик Србије у доба Првог Устанка, посебна издања Српског географског друштва, св. 32, pp. 53–73. Београд 1954.
# Живот и тренутне промене у нашим планинама. (pp. 5 – 15). Београд, 1974.
* Брњаци (Brnjaci) - Историјски часопис, орган Историјског института САН, књ. V, pp. 287–290. Београд 1955.
# Предговор. Зборник радова Географског института''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 29, (стр. VII – VIII), Београд, 1977.
* Миграције и колонизације у Југославији у прошлости и садашњости.Гласник Етнографског института САН, књ. VII, (pp. 13–23). Београд 1958.
# Етнички процеси у регионима Старе Рашке(p. 21 – 22) Београд, 1980.
* Географски положај и значај неких старих градова и утврђења у Полимљу.Гласник Српског геогарафског друштва, св. LIII, бр. 1, 8pp. 117- 133 + 2 таб. са 3 фот.) Београд 1973
# Основе просторног плана СР Србије. Научни скупови у САНУ.књ. 20, (pp. 42) Председништво САНУ, Београд, 1980.
 
# Јован Цвијић: Балканско полуострво. Поговор, Сабрана дела Јована Цвијића. књ. 2, (стр.527 – 539). Књижевне новине САНУ, Завод зауџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
=== Географија насеља ===
* Насељавање Црногораца по Метохоји. Гласник св. XVIII, (стр.123). Географског друштва, Београд, 1932.
* Данашње насељавање Метохије. Гласник Географског друштва,св. XX, (pp. 69). Београд, 1934.
* Звечан, Трепча и Косовска Митровица.Гласник Српског географског друштва, св. XXX, бр. 2, (ст87-99)Београд,1950.
* Рудник и насеље Бор.Гласник Српског географског друштва, св. XXXIII, бр.1, (pp. 45–52). Београд, 1953.
* Село Ритопек на Дунаву у предграђу Београда .(p. 235 – 265).1965.
* Утицај миграција на промене имена сеоских насеља. Неколико примера из наше земље. Гласник Српског географског друштва,св.LI,бр.2,pp.111- 116. Бг,1971.
* Варош Рожаје. Гласник Српског географског друштва, св. LII, бр. 2, (pp. 91 – 112 + 6 таб. са 10 фот.) Београд, 1972.
* Поља, Брсково и Мојковац у долини реке Таре.– Гласник Српског географског друштва, св. LIII, бр. 2, (pp. 61 – 80 + 2 таб. са 2 фот). Београд, 1973.
* Иванград (Беране), Постанак и развитак. Земља и људи, св. 23,(pp. 124 – 137). Београд, 1973.
* Приградска села. Етнолошки преглед, књ. 13, (pp. 131 – 136). Етнолошко друштво Југославије – Београд, Београд, 1975.
* Жупски Александровац (Župski Aleksandrovac). Гласник Српског географског друштва, св. LVI, бр. 2, (pp. 3 – 129). Београд 1976.
* Виноградарска насеља Србије. Земља и људи, св. 26, (pp. 43 –51). Београд, 1976.
* Плав и Гусиње са околином. Земља и људи, св. 27, (pp. 179 –190). Београд 1977.
* Варош Рожаје. Земља и људи, св. 30, (pp. 142 – 151). Београд, 1980.
* Варош Рожаје. Рожајски зборник, год. II, св. 2, (pp. 17 – 41).Међуопштинска културна заједница. Рожаје, 1983.
 
=== Географија становништва ===
* Србљаци у Горњем Полимљу.Гласник Етнографског музеја у Београду, књ X, (pp. 108–115) Београд 1935.
* Студија Метохије људск географије.Рад у издању Инстинтута за словенске студије t. XIV, (p. 1-100). Paris, 1935.
* Ибарски Колашин, Антропогеографска испитивања.Српски етнографски зборник, књ LXVII, CAH,.Београд, 1954.
* Гора и Опоље, Антропогеографска испитивања.Српски етнографски зборник, књ.LXIX,САН ,Београд, 1955.
* Рожаје и Штавица, Антропогеографска испитивања. Српски етнографски зборник,књ LXXV, (pp. 221–419+1 карта на преклоп). CAH, Београд, 1960.
* Прибој на Лиму, Антропогеографски поглед на развитак насеља.Зборник радова САН LXVIII, Етнографски институт, књ.(pp. 1–17). Београд, 1960.
* Етнички састав и етнички процеси у Тимочкој Крајини.Рад Конгреса фолклориста Југославије у Зајечару и Неготину 1958, V, (стр.13-19). Бг 1960.
* Бихор и Корита, Антропогеографска испитивања. Српски етнографски зборник, LXXXI,Прво одељење, Насеља и порекло становништва, књ. 40.САН, Бг, 1967.
* Миграциони процеси становништва Југославије.Цвијићев зборник у спомен 100годишњице његовог рођења, САНУ, (pp. 189 – 198). Београд, 1968.
* Дечане, Антропогеографска проучавања (са М. Милојевићем). Зборник радова Географскогинститута „Јован Цвијић”, књ. 23, Београд, 1970.
* Етничке симбиозе, племенске трансплантације и сплемењавања у неким областима Југославије. Гласник Етно-графског института САНУ. Београд, 1971.
* Етничке промене у области Старе Рашке.Глас САНУ CCCVII, Одељ. друш. наука, књ.20, САНУ, (pp. 205 – 230 + 1 карта у прилогу). Београд, 1978.
* Жупа Александровачка. Антропогеографска испитивања.Српски етнографски зборник XCIII, Одељ. друш. наука, САНУ Насеља и порекло становништва, књ. 43, (pp. 1 – 114 + XIII таб. са 24 фот.) Београд, 1980.
 
=== Економска географија ===
* Беране.Гласник Географскиг друштва, св. XIII, (стр.195-204). Београд, 1927.
* Привреда , саобраћај и насеља у Рожају и Бихору.Посебна издања Географског друштва, св.8, (стр. IV + 66, 1 карта и 4 фот. у прилогу).Београд, 1930.
* Сточарство на Сињајевини.Прилози за познавање сточарства на нашим високим планина-ма, Посебна издања Географског друштва, св.12, (pp. 37–45)Бг1932.
* Сточарство на Ајли.Зборник радова III Конгресса словенских географа и етнографа у краљ.Југославији 1930,Припремни одбор III К.С.Г.Е, (pp. 136– 139) Београд, 1933.
* Сточарство на североисточним Проклетијама.Посебна издања Географског друштва, св. 14, (стр. IV+82, 4 фот. и 1 карта у прилогу). Београд, 1933.
* Географско распростирање културе кукуруза у Југославији.Гласник Географског друштва, св. XXII, (pp. 59–67). Београд 1936.
* Привредно-географске одлике Катунског крша.Гласник Географског друштва, св. XXV, (pp. 38–53) Београд, 1939.
* Маслина у Црногорском приморју.Архив за пољопривредне науке и технику, Год II, св.3, Издање Министарства пољопривреде и шумарства ФНР Југославије, (pp. 118-128). Београд, 1947.
* Наводњавање у горњем Полимљу.Архив за пољопривредне науке и технику, св 4, (pp. 3–22). Београд, 1948.
* Привредна географија Шар-планинске Горе.Гласник Српског Географског друштва, св XXVIII, бр.2 (pp. 97–111). Београд, 1948.
* Привредно-географска карактеристика слива Јасенице.Посебна издања САН CLXXXV. Географски институт, књ 3, (стр. IV+70, 3 таб, са 7 фот. и 1 карта на преклоп у прилогу). Београд, 1951.
* Слив Млаве, Привредно-Географска проучавања.Зборник радова САН XLI, Географски институт, књ. 9, (стр.1-78 + 3 карте ван текста и 2 фот. у прилогу). Београд, 1954.
* Географске основе за пољопривреду Црне Горе.V конгрес географа ФНРЈ одржан у НР Црној Гори 1958. године, (pp. 143- 155). Цетиње, 1959.
* Неготинска Крајина и Кључ, Привредно-Географска проучава-ња.Зборник радова САН LXII, Географски институт, књ, 17, (стр.1-88+2 карте на преклоп). Београд, 1959.
* Сточарство и сточарски живот на Бељаници, Кучају и Ртњу,Планинама источне Србије.Гласник Етнографског института САНУ, књ. IX-X, (pp. 3–30).Београд, 1961.
* Долина Лима, Географски завичај и привредно-географске промене.Гласник Српског географског друштва, св XLI, бр. 1, (стр.33-44). Београд, 1961.
* Приградска пољопривреда околине Београда, утицај града на промене у пољопривреди.Zbornik radova Geografskog instituta ”Јован Цвијић”, књ. 18, (pp.155–172). Београд, 1961.
* Наше планинско сточарство у новим условима, Промене могућности развитка.Зборник VI. Конгреса географов ФЛРЈ v ЛР Словенији од 27. IX. Do 5. X. 1961, (s.383-391). Љубљана, 1962.
* Пољопривредни значај планинско-брдских крајева и услови за задржавање становништва у њима.Годишњак (том 3, pp. 47 – 56) Географског друштва СР Црне Горе, Цетиње, 1964.
* Развитак индустрије и њен утицај на привреду, насеља и демографске промене у Иванграду и његовој околини. Глас CCLXV, Одељ. прир. мат. наука, књ. 29, (pp. 1 – 24 + 1 карта на преклоп). Београд, 1966.
* Утицај индустрије на пољопривреду и сеоска насељаЗборник рада првог југословенског симпозијума о аграрној географији у Марибору од 3. до 5.12.1964, Зборник посвећен 60-годишњици Светозара Илешића, (с. 155 – 157).Љубљана,1967.
* Привредни значај крађких вода у североисточним деловима Црне Горе и на Старовлашкој висоравни.Крш Југославије,6,Комисија за научно истраживање крша (с. 347 – 355 + IV таб.са 6 сл.) JAZU, Загреб, 1969.
* Географска условљеност наводњавања у Југославији.Гласник Српског географског друштва, Св. L, бр. 2, (pp. 85 – 99 + 2 таб. са 4фот.) Београд, 1970.
* Наводњавање земљишта и узгој биљака у Југославији (Реферат на МЕћународном конгресу географа у Верони,1970.(381 – 386).Верона, 1972.
* Лукавица, Лола и Платије, Природне и привредно-сточарске карактеристике.Гласник Српског географског друштва, св. LIV, бр. 2, (pp. 3 – 28 + 4 таб. са 5 фот.) Београд, 1974.
* Жупско виногорје и виноградарска насеља у њему.Зборник радова Географског института ''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 26, (pp. 1 – 18 + 3 таб. са 6 фот. и 1 карта) Београд, 1975.
* Бјеласица. Земља и људи, св. 25. (pp. 11 – 22). Београд, 1975.
* Сточарство и сточарски живот на Пештерско – сјеничкој висоравни.Зборник радова Географског института ''Јован Цвијић'' САНУ, књ 29, (pp. 157 – 170 + 4 таб. са 5 фот.) Београд ,1977.
* Проклетије. Земља и људи, св. 28, (pp. 18 – 28). Београд, 1978.
* Привредни и друштвени значај брдско – планинских и припланинских области у Србији. Статистичар, орган статистичког друштва Србије за теоријску и примењену статистику, год. II, бр. 7 – 8, (pp. 41 –45). Београд, 1980.
* Веза између хумане географије и економске географије.(p. 3 – 7). Београд, 1980.
* Проблем депопулације и сточарско-земљорадничка привреда у брдско-планинским областима и крајевима Југославије. Глас, књ. 2,(стр.173 – 182). Одељење друштвених наука САНУ. Београд, 1983.
* Цмиљевица и Бјеласица, планине у горњем Полимљу и њихов значај у животу људи. Глас, књ. 23, (pp. 227 – 237). Одељење друштвених наука САНУ. Београд, 1983.
 
=== Регионална географија ===
* Иванградска (Беранска) котлина, Регионално-географска испитивања.Посебна издања САН CCLXIX, Географски институт, књ. 11, (стр. IIV+1-133).
Београд, 1957.
* Привредногеографске карактеристике Ужичке области.Рад VIII-ог Конгреса Савеза фолклориста југославије у Титовом Ужицу1961, (стр.27-35). Београд, 1961.
* Географски и политичко-географски значај покрајине Косова у Србији. Глас CCLXXXII, САНУ, Одељ. прир. мат. наука, књ. 34,(pp. 1 – 39 + 2 карте у прилогу). Београд, 1972.
* Опште географске одлике ђердапског подручја.Зборник радова Етнографског института САНУ, књ. 6, (pp. 19–22). Београд, 1973.
 
=== Етнологија – духовна култура ===
* Неколико сточарских обичаја у подножју Проклетија.Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. V, (pp. 107–112). Београд, 1930.
* Етничко и политичко јединство Југословена. Књижица југословенске колоније у Француској, (pp. 1–16). Париз, 1932.
* Из сточарског живота у некин нашим крајевима.Зборник за народни живот и обичаје Јужних Словена (s. 321 – 328 + 1 таб. sa 2 фот. у прилогу).JAZU, Загреб ,1962.
* Обичајно право у области старе Рашке.Анали Правног факултета у Београду, XIX, бр. 1 – 3, (pp. 359 – 365). Београд, 1972.
* Породичне задруге на Пештеру у старој Рашкој.Гласник Етнографског института САНУ, књ. XIX –XX, (pp. 1 – 10 + 1 таб. са 2 сл.) Београд, 1973.
* Сточарска кретања у планинама Црногорских Брда и народне регуле при искоришћавању пашњака.Одредбе позитивног законодавства и обичајног права о сезонским кретањима сточара у Југоисточној Европи кроз векове, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 6. и 7.новембра 1975. у Београду, Посебна издања Балканолошког института,књ. 4, (pp. 23 – 40). Београд, 1976.
* Племе, сплемењивање, расплемењивање, срођавање и одрођава-ње у Горњем Полимљу и неким другим областима старе Рашке. Научнискупови 7, књ. 3, (стр.269 – 276). Одељење друштвених наука, САНУ,Титоград, 1981.
* Заједништво људи у планинско-брдским областима Црне Горе и Старе Рашке. Гласник, књ. XXXI, (pp. 19 – 25). Етнографски институтСАНУ, Београд, 1980
 
=== Етнологија – материјална култура ===
* Културни споменици у Бихору. Записи, часопис за науку и књижевност, Књ. VII, св.1, (pp. 30–33). Цетиње, 1930.
* Занати у Призрену.Зборник Етнографског музеја у Београду 1901-1951, (pp. 58–63). Београд, 1953.
* Пушкарски занат у Шарпланинског Гори.Гласник Етнографског института САН,књ. II-III, (pp. 805–808 + 1 факсимил). Београд, 1954.
 
=== Географске трансформације ===
* Скадарско језеро. „Земља и Људи”, св.1, (pp. 29–35). Београд 1951.
* Преображавање насеља и привреде у околини Београда.Зборник радова САНУ LXXV, Етнографски институт, књ. 4, (pp. 149 – 163). Београд, 1962.
* Привредно-географске промене у атарима Ритопека и Гроцке.Гласник Српског географског друштва, св. XLIII, , бр. 2, (pp. 145 –161 + 1 таб. са фот.) Београд, 1963.
* Наше планине и човек. „Земља и људи”, св. 24, (pp. 5 – 15).СГД, Београд, 1974.
* Развитак и преображење сеоских насеља у Југославији после Другог светског рата.Зборник X јубиларног Конгреса географа Југославије,одржаног у Србији oд 15 – 20. сеп.1976. (s. 74 –79) SGD,Београд, 1977.
* Утицај наших планина на човека и његово друштво.Balcanica VIII у част осамдесетогодишњице академика Васе Чубриловића, (pp. 659 – 670 + II таб. са 4 сл.) Београд, 1977.
* Утицај Београда на промене у околини града.Трансформација руралнх подручја,Пољска академија науке (p. 11 – 23) 1978.
 
=== Библиографије ===
* Мојсије Зечевић – Његошев сарадник.Гласник Етнографског музеја на Цетињу, књ. 3, (pp. 97 –108).Цетиње, 1963.
* Поводом стогодишњице рођења Јована Цвијића. Зборник радова Географског института „Јован Цвијић”, књ. 20, (pp. 1–2). Београд, 1965.
* Значај рада Вука Караџића за нашу географију.Вуков зборник, Посебна издања САНУ, CD,Одељење литературе и језика, књ. 17, (pp. 191 – 204). Београд,1966.
* Игуман Мојсије Зечевић, Живот и рад. Симпозијум о игуману Мојсију Зечевићу и војводи Миљану Вукову, Часопис Токови, бр. 14, (стр.3 – 18). Иванград,1977.
* Моје успомене о Јовану Цвијићу.Гласник Српског географског друштва, св LX, бр. 1, (pp. 9–14).Београд, 1980.
 
=== Краћи записи и написи ===
* Јован Цвијић: Балканско полуострво и јужнословенске земље.Основи антропогеографије. Поговор, (pp. 563 – 576). Београд, 1966.
* Пољопривреда Југославије,Природне основе за пољопривреду.Пољопривредна енциклопедија,књ. 2, (s. 555 – 575).Загреб, 1970.
* Живот и тренутне промене у нашим планинама.''Етнолошко проучавање савремених промена у народној култури''28 – 30 јануара 1974. године, Посебна издања Етнографског института САНУ, 15, (pp. 5 – 15). Београд, 1974.
* Предговор. Зборник радова Географског института''Јован Цвијић'' САНУ, књ. 29, (стр. VII – VIII), Београд, 1977.
* Етнички процеси у регионима Старе Рашке(p. 21 – 22) Београд, 1980.
* Основе просторног плана СР Србије. Научни скупови у САНУ.књ. 20, (pp. 42) Председништво САНУ, Београд, 1980.
* Јован Цвијић: Балканско полуострво. Поговор, Сабрана дела Јована Цвијића. књ. 2, (стр.527 – 539). Књижевне новине САНУ, Завод зауџбенике и наставна средства, Београд, 1987.
 
== Референце ==
28

измена