Милисав Лутовац — разлика између измена

граду. По позиву а овим и указом особите части постављен је 1961. за
сталног редовног професора на означеном филозофском факултету где је
''изводио'' наставу из антропогеографије и економске географије. Једнов-Једно време је био и управник катедре за Етнологију све до стицања пензије
ремено је био и управник катедре за Етнологију све до стицања пензије
1972. године. Скоро деценију раније, односно 21. децембра 1961. године,
биран је и за дописног члана Српске академије наука. Након расписаног
28

измена