Милисав Лутовац — разлика између измена

ванредног професора новоосноване Економско–комерцијалне високе
школе, односно потоњег Економског факултета у Београду. По потреби
службе, после Другог светског рата, био је професор у '' VI мушкој Гим-Гимназији, Гимназији за ратом ометене ученике и Војногеодетском училишту при Војногеографском институту '' у Београду. У тек основаном Географском институту Српске академије наука позван је на рад у јуну 1948.
назији, Гимназији за ратом ометене ученике и Војногеодетском училиш-
ту при Војногеографском институту '' у Београду. У тек основаном Гео-
графском институту Српске академије наука позван је на рад у јуну 1948.
године, а већ у јануару следеће године изабран је и постављен у звање
научног сарадника. За вишег научног сарадника биран је 1950. док је
28

измена