Милисав Лутовац — разлика између измена

све до 1937. године. Тада је на конкурсу био изабран за
ванредног професора новоосноване Економско–комерцијалне високе
школе, односно потоњегсадашњег Економског факултета у Београду. По потреби
службе, после Другог светског рата, био је професор у '' VI мушкој Гимназији, Гимназији за ратом ометене ученике и Војногеодетском училишту при Војногеографском институту '' у Београду. У тек основаном Географском институту Српске академије наука позван је на рад у јуну 1948.
године, а већ у јануару следеће године изабран је и постављен у звањеза
научног сарадника. За вишег научног сарадника биран је 1950. док је
звање научног саветника добио 1959. године. Годину дана раније изабран
28

измена