Финансијски извештај — разлика између измена

нема описа измене
Нема описа измене
Нема описа измене
'''Финансијски извештаји''' су пословни документи којима [[предузеће]] даје информације о резултатима својих трансакција особама и организацијама изван предузећа и корисницима унутар предузећа.
 
Сет годишњег финансијског извештаја (завршног рачуна) за микро правна лица и предузетнике који воде пословне кнјигепо систему двојног књиговодства обухвата израду:
Основни финансијски извештаји су:
# [[Биланс стања]]
# [[Биланс успеха]]
# [[Статистићког извештаја]]
# [[Извештај о променама на капиталу]] или Извештај о промени власничке главнице
 
# [[Биланс токова готовине]]
Остала правна лица (велика, средња, мала), уз БС, БУ и СИ, потребно да саставе и:
# Ноте или белешке уз финансијске извештаје
# [[Извештај о осталом резултату]]
# [[Извештај о променама на капиталу]] или Извештај о промени власничке главнице
# [[Извештај о токовима године]]
# Ноте или белешке[[Напомене уз финансијске извештаје]]
 
Израда завршног рачуна се не завршава израдом финансијских извештаја, већ је потребно урадити и обрачун пореза на добит на тачно прописаним обрасцима који чине:
# [[Порески биланс]]
# [[Пореске пријаве АПД и ПДП]]
# [[Порески обрасци ПК, ОА и СУ]]
 
 
Анониман корисник