Теорија тоналних функција — разлика између измена

Нема описа измене
 
'''T- '''тоника (први ступањ)
<br>
'''Sp- ''' паралела субдоминнте (други ступањ)
<br>
'''Dp- ''' паралела доминанте (трећи ступањ)
<br>
'''S- '''субдоминанта (четврти ступањ)''' '''
'''DS- '''доминантасубдоминанта (петичетврти ступањ)''' '''
<br>
'''D- '''доминанта (пети ступањ)
<br>
'''Tp- '''паралела тонике (шести ступањ)
'''Dg- '''Dominante Gegenklang,''' '''акорд на горњој терци доминанте (вођични, седми ступањ), <div>а у молу:<br>
<br>
'''Dg- '''Dominante Gegenklang,''' '''акорд на горњој терци доминанте (вођични, седми ступањ), <div>а у молу:<br>
<br>
 
а у молу:
<br>
'''t-''' тоника (први ступањ)</div><div>'''sg- '''Subdominante Gegenklang, акорд на доњој терци субдоминанте (други ступањ)</div><div>'''tp-''' паралела тонике (трећи ступањ)<br>
'''s-''' субдоминанта (четврти ступањ)</div><div>'''d- '''доминанта (пети ступањ)</div><div>'''tg-''' Tonika Gegenklang, акорд на доњој терци тонике (шести ступањ)<br>
'''dP-''' паралела доминанте (седми ступањ)</div><div>Додатно, алтеровани акорди изискују примену посебних симбола.<br>
<br>
Додатно, алтеровани акорди изискују примену посебних симбола.<br>
Ипак, овакво означавање није доживело консензус на светском нивоу, те поједини теоретичари ([[Игор Способин]], [[Дејан Деспић]]) развијају својеврсну комбинацију функционалне теорије са теоријом ступњева, па се главне функције означавају словима, а споредне римским бројевима, или комбинацијом римских бројева са словима главне функције које одговарајући ступањ заступа.</div><div>''' '''<br>