Теорија тоналних функција — разлика између измена

Ипак, овакво означавање није доживело консензус на светском нивоу, те поједини теоретичари ([[Игор Способин]]<ref>Дубовский, И., Евсеев, С., Способин, И., Соколов, В., (1964), Учбеник Гармонии, Москва: ИздателЬство Музика</ref>, [[Дејан Деспић]]<ref>Despić, D., (1970), Harmonska analiza, Beograd: Univerzitet umetnosti</ref>) развијају својеврсну комбинацију функционалне теорије са теоријом ступњева, па се главне функције означавају словима, а споредне римским бројевима, или комбинацијом римских бројева са словима главне функције које одговарајући ступањ заступа.</div><div>''' '''<br>
 
== Каденце и модулације ==
Нови тоналитет се утврђује кроз каденцирајући процес. Најједноставније каденце су D-T (аутентична каденца) и S-T (плагална каденца). Ипак, у пракси се најчешће среће такозвана потпуна (савршена) аутентична каденца (T-S-D-T).