Наука о књижевности — разлика између измена

Додавање текста и разврставање по одељцима
(проширивање чланка и навођење литературе)
(Додавање текста и разврставање по одељцима)
'''Наука о књижевности''' је разгранаторационално, систематско, разгранато и свестрано проучавање [[Књижевност|књижевности]]. Понекад се уместо термина „наука о књижевности” користе и термини „проучавање књижевности” или „научно проучавање књижевности”.
 
== Назив ==
Термин „наука о књижевности” није општеприхваћен. Понекад се уместо термина „наука о књижевности” користе и термини „проучавање књижевности” или „научно проучавање књижевности”.
 
== Предмет ==
Предмет проучавања књижевности су и књижевност у целини, као вид [[Уметност|уметничког изражавања]], и конкретно [[Књижевно дело|књижевно дело]], као посебан и непоновљив уметнички израз.
 
== Циљ и задаци ==
Циљеви и задаци науке о књижевности су многобројни, разноврсни и подложни честим променама. То је последица динамичне природе књижевности као уметности речи и специфичности сваког појединачног дела. Као основни циљеви проучавања књижевности издвајају се њено:
 
* поимање ''(Који појмови су битни када говоримо о књижевним делима, појавама и књижевности уопште и како до њих доћи?)''.
 
== Области ==
С обзиром на то шта је њен предмет проучавања и који су јој циљеви и задаци проучавања, наука о књижевности се традиционално дели на три области:
 
# [[књижевна критика|књижевну критику]].
 
Историјски развој проучавања књижевности и различите приступе у том проучавању прати, објашњава и тумачи посебна дициплина која се зове [[Методологија проучавања књижевности|методологија проучавања књижевности]].
 
== Литература ==