Taložne titracije — разлика између измена

нема резимеа измене
Нема описа измене
Нема описа измене
*teško rastvorno jedinjenje koje nastaje u toku titracije mora da ima stalan stehiometrijski sastav;
*mora da postoji pogodan indikator za određivanje završne tačke titracije.<ref>dr Rajković B. Miloš, mr Ivana Sredović(2009), Praktikum iz analitičke hemije,Beograd;str.135 ISBN: 978-86-7834-079-6</ref>
 
Ne mogu se upotrebiti one reakcije taloženja pri kojima se stvaraju amorfni, voluminozni talozi, koji imaju veliku moć adsorpcije.Zbog adsorpcije jona koji se upravo određuje, taloženje ne može biti kvantitativno.
== Primena taložnih titracija ==
Zahtev da nastali talog mora imati tačan stehiometrijski sastav predstavlja najveće ograničenje široj primeni taložnih reakcija u volumetriji.Naime, mnogi talozi nemaju tačan stehiometrijski sastav, a znatne smetnje može da predstavlja i koprecipitacija titrovane supstance ili reagensa na talogu.Pored toga, i i vizuelno određivanje završne tačke titracije može biti otežano, naročito ako je on obojen.
Taložne titracije se koriste za određivanje halogenid-jona, karbonata, hromata, cijanida, fosfata i drugih, pri čemu se kao standardni rastvor uglavnom koristi rastvor srebro-nitrata.Sa drugim taložnim reagensima i uz upotrebu adsorpcionih indikatora mogu se određivati joni nekih metala kao što su cink, kobalt, nikl, srebro i indijum.
Iz ovih razloga metode zasnovane na taloženju u poređenju sa ostalim metodama volumetrije imaju ograničenu primenu.
Ne mogu se upotrebiti one reakcije taloženja pri kojima se stvaraju amorfni, voluminozni talozi. Takvi talozi imaju veliku moć [[adsorpcija|adsorpcije]].Zbog adsorpcije jona koji se upravo određuje, taloženje ne može biti kvantitativno. Zahtev da nastali talog mora imati tačan stehiometrijski sastav predstavlja najveće ograničenje široj primeni taložnih reakcija u volumetriji. Naime, mnogi talozi nemaju tačan stehiometrijski sastav, a znatne smetnje može da predstavlja i koprecipitacija titrovane supstance ili reagensa na talogu. Pored toga, i i vizuelno određivanje završne tačke titracije može biti otežano, naročito ako je on obojen. Iz ovih razloga metode zasnovane na taloženju u poređenju sa ostalim metodama volumetrije imaju ograničenu primenu.
 
= Metode taložne titracije =
44

измене