Taložne titracije — разлика између измена

нема описа измене
Нема описа измене
Нема описа измене
 
== Uslovi taložne titracije ==
Da bi neka hemijska rekacija mogla da se primeni u taložnim metodama volumetrijske analize, potrbnopotrebno je da ispuni sledeće uslove:
*reakcija treba da je brza(reakcije taloženja obično zahtevaju duže vreme), bez sporednih reakcija;
*jedinjenje koje se taloži treba da ima što manju vrednost [[proizvod rastvorljivosti|proizvoda rastvorljivosti]], kako bi se ispunio zakon kvantitativnosti;
== Aparatura ==
Aparaturu za izvođenje taložnih titracije čine: [[File:Laboratorijska aparatura za titraciju.jpg|thumb|Laboratorijska aparatura za titraciju]]
*Dva erlenmajera ;
*Bireta ;
*Laboratorijska čaša;
 
== Primena taložnih titracija ==
= Metode taložne titracije =
Taložne metode volumetrijske analize se mogu podeliti na dva načina:
*Na osnovu '''''primene titracionog sredstva''''':
#'''Argentometrija'''(titrant AgNO<sub>3</sub>);
#'''Merkurometrija''' (titrant Hg(I));
#'''Merkurimetrija''' (titrant Hg(II));
*Na osnovi '''načina odredjivanja završne tačke titracije''':
#'''''Metode bez upotrebe indikatora'''''
#*'''Gej-Lisakova''' (''J.L.Gay Lussac'') metoda, tzv.- metoda bistre tačke;
#*'''Metoda po Libigu''' (''Liebeg'');
#'''''Metode sa upotrebom indikatora'''''
#*'''Morova'''(''K.F.Mohr'') metoda.Metoda - metoda građenja drugog taloga- [[volumetrijske metode analize|(direktna titracija)]];
#*'''Folhardova''' (''Volhard'') metoda.Metoda indirektne(indirektna titracijetitracija);
#*'''Fajansova''' (''K.Fajans'') metoda.Metoda direktne(direktna titracijetitracija);
Redje se koriste i :
#Titracija uz indikaciju dodirnom reakcijom;
#Titracija uz redoks-indikator;
#Metode hidrolize;
 
== [[Argentometrija]] ==
 
== Gej-Lisakova metoda ==
[[File:Beli talog AgCl(srebro hlorida).jpg|thumb|Beli talog AgCl(srebro hlorida)]]
 
Ova metoda se ubraja među najvažnije taložne metode kod kojih se titriše bez upotrebe [[pH indikator|indikatora]]. KoristeKoristi se za odredjivanje Ag<sup>+</sup>-jona titracijom rastvora NaCl:
Ag<sup>+</sup>+Cl<sup>-</sup> →AgCl<sub>(s)</sub> (beli talog)
 
Talog AgCl koagulira i taloži se na dno posude u blizini završne tačke titracije.
 
== Morova metoda ==
 
Ag<sup>+</sup>+SCN<sub>-</sub> ↔ AgSCN<sub>(s)</sub> - reakcija titracije,
 
uz Fe<sup>3+</sup>-jon(gvožđe(III)-amonijum-sulfat, FeNH<sub>4</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>)) kao indikatorom, koji sa viškom SCN<sup>-</sup>-jonom daje kompleks intenzivno crvene boje:
 
== Fajansova metoda ==
 
Fajansova metoda titracije se zasniva na primeni adsorpcionih indikatora.Indikatorska reakcija se odigrava na povrsinipovršini taloga, pa se promena boje indikatora dešava na površini taloga usled adsorpcije. Titracije uz adsorpcione indikatore su brze i tačne. Njihova primena je ograničena na relativno mali broj taložnih reakcija kod kojih se koloidni talog brzo gradi.
 
== Titracija uz indikaciju dodirnom reakcijom ==
 
Princip indikacije završne tačke titracije dodirnom reakcijom je u tome, da se nakon svakog dodatka titracionog sredstva uzme kap bistrog titrisanog rastvora iznad taloga i doda kap rastvora indikatora. Ako je sav titrisani sastojak staložen titracionim sredstvom, i ako je titraciono sredstvo u neznatnom višku, iznad taloga dodirom kapi rastvora sa kapi indikatora dolazi do karakteristične reakcije između titracionog sredstva i indikatora. Ta karakteristična reakcija indicira višak titracionog sredstva i time i time i završnu tačku titracije.
 
== Titracija uz redoks indikator==
U ovoj grupi taložnih metoda, najpoznatiji je Kolthofov postupak titracije cinka rastvorom K<sub>4</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>] uz difenilamin kao indikator.
 
== Reference ==
{{reflist}}
 
[[Kategorija:Titracija]]
[[Категорија:Титрација]]
[[Kategorija:Analitička hemija]]
44

измене