Taložne titracije — разлика између измена

нема резимеа измене
Нема описа измене
Нема описа измене
 
== Primena taložnih titracija ==
Taložne titracije se koriste za određivanje halogenid-jona, karbonata, hromata, cijanida, fosfata i drugih, pri čemu se kao [[standardni rastvor]] uglavnom koristi rastvor srebro-nitrata. Sa drugim taložnim reagensima i uz upotrebu adsorpcionih indikatora mogu se određivati joni nekih metala kao što su cink, kobalt, nikl, srebro i indijum.<ref>dr Rajković B Miloš, mr Ivana Sredović: Praktikum iz analitičke hemije, 2009, str 135., ISBN: 978-86-7834-079-6</ref>
Ne mogu se upotrebiti one taložne reakcije pri kojima se stvaraju amorfni, voluminozni talozi. Takvi talozi imaju veliku moć [[adsorpcija|adsorpcije]]. Zbog adsorpcije jona koji se upravo određuje, taloženje ne može biti kvantitativno. Zahtev da nastali talog mora imati tačan stehiometrijski sastav predstavlja najveće ograničenje široj primeni taložnih reakcija u volumetriji.
Naime, mnogi talozi nemaju tačan stehiometrijski sastav, a znatne smetnje može da predstavlja i koprecipitacija titrovane supstance ili reagensa na talogu. Pored toga, i vizuelno određivanje završne tačke titracije može biti otežano, naročito ako je on obojen. Iz ovih razloga metode zasnovane na taloženju u poređenju sa ostalim metodama volumetrije imaju ograničenu primenu.
Talog AgCl koagulira i taloži se na dno posude u blizini završne tačke titracije.
 
=== Morova metoda<ref>http://www.slideserve.com/arion/talo-ne-titracije-zasnivaju-se-na-stvaranju-slaborastvornih-jedinjenja 16:28, 28.11.2015</ref> ===
=== Morova metoda ===
 
Morova metoda je metoda direktnog određivanja halogenida(X<sup>-</sup>, gde je X - [[halogeni elementi|halogeni element)]] [[standardni rastvor|standardnim rastvorom]] srebro-nitrata uz kalijum-hromat kao indikator, u neutralnim ili slabo baznim rastvorima:
 
X<sup>-</sup> + Ag<sup>+</sup>↔AgX<sub>(s)</sub> (bledo-žut talog) - reakcija titracije
 
U završnoj tački titracije, kada su svi X<sup>-</sup> joni staloženi u nerastvorni AgX, višak Ag<sup>+</sup>-jona reaguje sa CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup>-jonima iz K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> pri čemu nastaje talog Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, cigla crvene boje čime je indiciran kraj titracije:
CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup> + 2Ag<sup>+</sup> → Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub><sub>(s)</sub> - reakcija završne tačke titracije
 
Nedostaci Morove metode:
=== Folhardova metoda ===
* Ne mogu se titrisati jodidi, jer nastali talog AgI intenzivno adsorbuje hromatne jone, pa se ne uočava završna tačka titracije;
* Ograničenje metode je usko područje pH vrednosti;
 
=== Folhardova metoda<ref>http://www.titrations.info/precipitation-titration-argentometry-chlorides-Volhard 16:11, 28.11.2015</ref> ===
[[File:Crveni kompleks gvožđe(III)-rodanid.jpg|thumb|160p|Crveni kompleks gvožđe(III)-rodanida]]
 
44

измене