Taložne titracije — разлика између измена

м
нема резимеа измене
Нема описа измене
мНема описа измене
{{ПФ112015}}
'''Taložne titracije'''(ili ''metode precipitacije'') se ubrajaju u [[volumetrijske metode analize|volumetrijske metode]], koje se zasnivaju na stvaranju teško rastvornih [[talog|taloga]], u toku [[titracija|titracije]]. Iako postoji veliki broj reakcija pri kojima dolazi do nastanka taloga, broj primenjenih taložnih reakcija u ovoj metodi relativno je ograničen.<ref>Prof. dr Miloš B. Rajković (2007), Uvod u analitičku hemiju klasične osnove, Beograd; str.310 ISBN:978-86-901709-7-5</ref>Taložne titracije su ubrajaju u najstarije volumetrijske metode. Prvu taložnu titraciju uradio je [[Žozef Luj Ge-Lisak|Gej-Lisak]] 1832. godine, kako bi odredio količinu srebra prisutnog u novcu.[http://www.periodni.com/enig/volumetrijske_metode_analize.html Taložne Metode]
 
== [http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/736/TALOZNE%20TITRACIJE%201.ppt. Uslovi primene reakcija taloženja u kvantitativnoj analizi] ==
 
== Primena taložnih titracija ==
Taložne titracije se koriste za određivanje halogenid-jona, karbonata, hromata, cijanida, fosfata i drugih, pri čemu se kao [[standardni rastvor]] uglavnom koristi rastvor srebro-nitrata. Sa drugim taložnim reagensima i uz upotrebu adsorpcionih indikatora mogu se određivati joni nekih metala kao što su cink, kobalt, nikl, srebro i indijum.<ref>dr Rajković B Miloš, mr Ivana Sredović: (2009),Praktikum iz analitičke hemije, 2009,Beograd; str .135., ISBN: 978-86-7834-079-6</ref>
Ne mogu se upotrebiti one taložne reakcije pri kojima se stvaraju amorfni, voluminozni talozi. Takvi talozi imaju veliku moć [[adsorpcija|adsorpcije]]. Zbog adsorpcije jona koji se upravo određuje, taloženje ne može biti kvantitativno. Zahtev da nastali talog mora imati tačan stehiometrijski sastav predstavlja najveće ograničenje široj primeni taložnih reakcija u volumetriji.
Naime, mnogi talozi nemaju tačan stehiometrijski sastav, a znatne smetnje može da predstavlja i koprecipitacija titrovane supstance ili reagensa na talogu. Pored toga, i vizuelno određivanje završne tačke titracije može biti otežano, naročito ako je on obojen. Iz ovih razloga metode zasnovane na taloženju u poređenju sa ostalim metodama volumetrije imaju ograničenu primenu.
Talog AgCl koagulira i taloži se na dno posude u blizini završne tačke titracije.
 
=== Morova metoda<ref>http://www.slideserve.com/arion/talo-ne-titracije-zasnivaju-se-na-stvaranju-slaborastvornih-jedinjenja SlideServe, 16:28, 28.11.2015.</ref> ===
 
Morova metoda je metoda direktnog određivanja halogenida(X<sup>-</sup>, gde je X - [[halogeni elementi|halogeni element)]] [[standardni rastvor|standardnim rastvorom]] srebro-nitrata uz kalijum-hromat kao indikator, u neutralnim ili slabo baznim rastvorima:
* Ograničenje metode je usko područje pH vrednosti;
 
=== Folhardova metoda<ref>http://www.titrations.info/precipitation-titration-argentometry-chlorides-Volhard SlideServe 16:11, 28.11.2015.</ref> ===
[[File:Crveni kompleks gvožđe(III)-rodanid.jpg|thumb|160p|Crveni kompleks gvožđe(III)-rodanida]]
 
44

измене