Taložne titracije — разлика између измена

нема резимеа измене
{{ПФ112015}}
'''Taložne titracije''' (ili ''metode precipitacije'') se ubrajaju u [[volumetrijske metode analize|volumetrijske metode]],. kojeZasnivaju se zasnivaju na stvaranju teško rastvornih [[talog|taloga]], u toku [[titracija|titracije]]. Iako postoji veliki broj reakcija pri kojima dolazi do nastanka taloga, broj primenjenih taložnih reakcija u ovoj metodi relativno je ograničen.<ref>Prof. dr Miloš B. Rajković (2007), Uvod„Uvod u analitičku hemiju klasične osnoveosnove“, Beograd; str.310 ISBN:978-86-901709-7-5</ref>Taložne titracije suse ubrajaju u najstarije volumetrijske metode. Prvu taložnu titraciju uradio je [[Žozef Luj Ge-Lisak|Gej-Lisak]] 1832. godine, kako bi odredio količinu srebra prisutnog u novcu.[http://www.periodni.com/enig/volumetrijske_metode_analize.html Taložne Metode]
 
== [http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/736/TALOZNE%20TITRACIJE%201.ppt. Uslovi primene reakcija taloženja u kvantitativnoj analizi] ==
 
== Primena taložnih titracija ==
Taložne titracije se koriste za određivanje halogenid-jona, [[Karbonat|karbonata]], hromata, [[Cijanid|cijanida]], [[fosfat|fosfata]] i drugih, pri čemu se kao [[standardni rastvor]] uglavnom koristi rastvor srebro-nitrata. Sa drugim taložnim reagensima i uz upotrebu adsorpcionih indikatora mogu se određivati joni nekih metala kao što su [[cink]], [[kobalt]], [[nikl]], [[srebro]] i [[indijum]].<ref>dr Rajković B. Miloš, mr Ivana Sredović (2009),Praktikum „Praktikum iz analitičke hemijehemije“, Beograd; str.135 ISBN: 978-86-7834-079-6</ref>
Ne mogu se upotrebiti one taložne reakcije pri kojima se stvaraju amorfni, voluminozni talozi. Takvi talozi imaju veliku moć [[adsorpcija|adsorpcije]]. Zbog adsorpcije jona koji se određuje, taloženje ne može biti kvantitativno. Zahtev da nastali talog mora imati tačan stehiometrijski sastav predstavlja najveće ograničenje široj primeni taložnih reakcija u volumetriji.
Naime, mnogi talozi nemaju tačan stehiometrijski sastav, a znatne smetnje može da predstavlja i [[koprecipitacija]] titrovane supstance ili reagensa na talogu. Pored toga, i vizuelno određivanje završne tačke titracije može biti otežano, naročito ako je on obojen. Iz ovih razloga metode zasnovane na taloženju u poređenju sa ostalim metodama volumetrije imaju ograničenu primenu.
=== Fajansova metoda ===
 
Fajansova metoda titracije se zasniva na primeni adsorpcionih indikatora. Indikatorska reakcija se odigrava na površini taloga, pa se promena boje indikatora dešava na površini taloga usled adsorpcije. Titracije uz adsorpcione indikatore su brze i tačne. Njihova primena je ograničena na relativno mali broj taložnih reakcija kod kojih se koloidni talog brzo gradi.
 
=== Titracija uz indikaciju dodirnom reakcijom ===
44

измене