Акутни застој срца — разлика између измена

Терапија акутног застоја срца заснива са на два основна принципа:
;Успостављање циркулације што је пре могуће
Главни чинилац преживљавања особа које доживе срчани застој ван болнице јесте присуство сведока том догађају који позивају службу хитне помоћи и први почињу са успостављањем циркулације.<ref>Ewy GA. ''Do modifications of the American Heart Association guidelines improve survival of patients with out-of-hospital car diac arrest?'' Circulation 2009; 119:2542-4. </ref> Препоручје се да немедицинско особље користи губитак свести и изостанак дисања као знаке акутног застоја срца, а не толико отсуство пулса јер се у бројним студијама то није показало као исплативо.<ref>Sayre MR, Koster RW, Botha M, et al. ''Part 5: Adult basic life sup port: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resus citation and Emergency Cardiovascular Care Science With Trea tment Recommendations.'' Circulation 2010; 122:S298-S324.</ref>
Да би се обезбедио овај циљ многе земље, организују обуку парамедицинског особља и обезбеђују доступност аутоматских екстерних дефибрилатора на јавним местима (аеродроми, саобраћајна чворишта, спортски, тржни и други објекти у којима се масовно окупљају људи).<ref>Ewy GA. ''Do modifications of the American Heart Association guidelines improve survival of patients with out-of-hospital car diac arrest?'' Circulation 2009; 119:2542-4. </ref>
 
Кардиопулоналну реанимацију треба започети ударцем песнице у грудни кош (на место споја средње и доње трећине грудне кости). Ако овај маневар остане без одговора не треба га понављати већ треба одмах приступити кардиопулмоналој реанимацији, јер се у до 35% случајева овим поступком постиже преживљавање ако се КПР започне у првом минуту од губитка свести.<ref>Trpković S, A. Pavlović A, Videnović N, Jovanović P, Bojović P. ''Značaj uspostavljanja disajnog puta i rane defibrilacije na preživljavanje pacijenata koji su doživeli vanbolnički akutni zastoj srca.'' Praxis medica 2010; 38 (3-4): 33-38 </ref>
 
Електроконверзија је кључни поступак у реанимацији АЗС и не треба је одлагати чак и кад услови за реанимацију нису идеални. Да би се обезбедио овај циљ многе земље, организују обуку парамедицинског особља и обезбеђују доступност аутоматских екстерних дефибрилатора[[дефибрилатор]]а на јавним местима (аеродроми, саобраћајна чворишта, спортски, тржни и други објекти у којима се масовно окупљају људи).<ref>Ewy GA. ''Do modifications of the American Heart Association guidelines improve survival of patients with out-of-hospital car diac arrest?'' Circulation 2009; 119:2542-4. </ref>
 
;Обезбеђивање континуиране подршке систему крвотока док се не успостави његова нормална спонтана или физиолошка функција.
Даље болничко лечење болесника са акутним застојем срца усмерено је ка стабилизацији поремећаја срчаног ритма, подршци циркулацији до њеног опоравка и обезбеђивању мера за ревитализацију оштећења органа који су довели до срчаног застоја, пре свих оштећења централног нервног система.<ref>Pavlović A, Pjević M. ''Novine u kardiopulmonalnoj reanimaciji kod odraslih-preporuke Evropskog saveta za reanimaciju 2005''. Anestezija i intenzivna terapija 2006; 29 (1):39-51. </ref>
== Прогноза ==
Обим преживљавања болесника са АСЗ у ванболничким условима креће се од 4-45%. У САД-у ванболничким акутни застој срца преживи 6,4% пацијената.<ref>''Heart Disease and Stroke Statistics-2007'' Update. Circulation 2007; 115: 69-171.</ref>
 
Морталитет током болничког лечења АСЗ креће се око 50%. Узроци смрти у болници најчешће нису аритмогени (30% болесника умире из хемодинамских разлога, а 60% од последица поремећаја централног нервног система).
 
Аноксични енцефалопатија је снажан чинилац интрахоспиталног морталитета, а стратегија ране примене хипотермије у циљу смањења метаболичких потреба и едема мозга све више има корист у смањењу морталитета.<ref>Myerburg RJ, Castellanos A. ''Cardiac arrest and sudden cardiac death''. U knjizi: Braunwald’s Heart Diseases. A Textbook of Car diovascular Medicine. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2008: 933-74 </ref>
 
== Извори ==