Акутни застој срца — разлика између измена

(→‎Спољашње везе: KARAKTERISTIKE I ISHOD REANIMACIJE PACIJENATA KOJI SU DOŽIVELI VANBOLNIČKI AKUTNI ZASTOJ SRCA: FAKTORI POVEZANI SA PREŽIVLJAVANJEM)
== Спољашње везе ==
* [http://anestezija-rs.com/arhiva/zbornik_bijeljina/KARDIO_PULMONALNO_CEREBRALNA.doc Кардио−пулмонална−церебрална ренимација са аспекта акредитацијских стандарда за болнице]
* [http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-8773/2014/0350-87731402049T.pdf KARAKTERISTIKEКарактеристике Iи ISHODисход REANIMACIJEреанимације PACIJENATAпацијената KOJIкоји су доживели ванболнички АЗС: фактори повезани са преживљавањем]
SU DOŽIVELI VANBOLNIČKI AKUTNI ZASTOJ SRCA: FAKTORI POVEZANI SA PREŽIVLJAVANJEM]
{{медицинско упозорење}}