Медицинске специјалности — разлика између измена

# палијативно збрињавање.
== Специјализације за докторе стоматологије ==
 
# превентивна и дечја стоматологија;
# болести зуба и ендодонција;
# стоматолошка протетика;
# парадонтологија и орална медицина;
# ортопедија вилица;
# орална хирургија;
# максилофацијална хирургија ,
# медицинска статистика и информатика.
# Специјализације из става 1. овог члана трају од три до пет година, и то: