Медицинске специјалности — разлика између измена

# медицинска статистика и информатика;
# палијативно збрињавање.
== Специјализације за докторедипломиране стоматологијефармацеуте и магистре фармације ==
Доктори;Дипломирани стоматологијефармацеути и магистри фармације могу уписати и усавршавати се (специјализовати) у следећим гранама стоматологијефармације, односно областима здравствене заштите, које трају од тридве до петчетри година:
# клиничка фармација;
# превентивна и дечја стоматологија;
# медицинска биохемија;
# болести зуба и ендодонција;
# токсиколошка хемија;
# стоматолошка протетика;
# санитарна хемија;
# парадонтологија и орална медицина;
# испитивање и контрола лекова;
# ортопедија вилица;
# фармакотерапија;
# орална хирургија;
# фармацеутска технологија;
# максилофацијална хирургија ,
# контрола и примена лековитих биљака;
# медицинска статистика и информатика.
# социјална фармација.
;Дипломирани фармацеути - медицински биохемичари и магистри фармације - медицински биохемичари могу уписати и усавршавати се (специјализовати) у следећим гранама фармације, односно областима здравствене заштите, које трају од три до четри година:
# фармакотерапија;
# медицинска биохемија;
# санитарна хемија;
# токсиколошка хемија.
 
== Извори ==
{{reflist}}