Медицинске специјалности — разлика између измена

== Специјализације за докторе стоматологије ==
Доктори стоматологије могу уписати и усавршавати се (специјализовати) у следећим гранама стоматологије, односно областима здравствене заштите, које трају од три до пет година:
# превентивна и дечја стоматологија;
# болести зуба и ендодонција;
# стоматолошка протетика;
# парадонтологија и орална медицина;
# ортопедија вилица;
# орална хирургија;
# максилофацијална хирургија ,
# медицинска статистика и информатика.
 
== Специјализације за дипломиране фармацеуте и магистре фармације ==