Републички геодетски завод — разлика између измена

 
* Сектор за геодетске радове
* Сектор за стручни и управниинспекцијски надзор
* Сектор за катастар непокретности
* Сектор за топографију и картографију
 
* Одељење за финансије и контролу
* Јединица за интерну ревизију
* Одељење за инспекцијске и послове међународне сарадње
* Јединица за сарадњу са локалном самоуправом
 
У Сектору за катастар непокретности образоване су уже унутрашње јединице ван седишта Завода — Службе за катастар непокретности, у градовима и општинама.
Анониман корисник