Гаметогенеза — разлика између измена

[[es:Gametogénesis]]
[[mk:Гаметогенеза]]
 
==Литература==
 
* Ћурчић, Б: Развиће животиња, Научна књига, Београд, 1990.
* Поповић, С: Ембриологија човека, Дечије новине, Београд, 1990
* Пантић, В: Ембриологија, Научна књига, београд, 1989
* Hale. W, G, Morgham, J, P: Школска енциклопедија биологије, Књига-комерц, Београд
* Маричек, Магдалена, Ћурчић, Б, Радовић, И: Специјална зоологија. научна књига, Београд, 1986