Геотехника — разлика између измена

нема резимеа измене
 
== Термин геотехника ==
Термин геотехника је настао пре термина геотехничког инжењерства, и представља кованицу насталу од речи Геа - Земља и техника. Геотехника и геотехничко инжењерство не представљају синониме. Ради се о томе да је иако су термини слични по дефиницији разлика је у приступу, инжењерскогеолошком или грађевинском. У инжењерској геологији (геотехници) овај термин се употребљава да се проблематика која се изучава (терен у коме се гради) и добијени резултати истраживања и анализе, те квантитативни параметри приближе грађевинским инжењерима, односно оствари одговарајућа комуникација на пројектима. '''Инжењерска геологија и геотехника никако нису исто.''' Инжењерска геологија третира терен и на основу морфометријских и хидрогеолошких карактеристика терена, сеизмодинамичког модела терена, физичко-механичких карактеристика издвојених литолошких средина и развијених савремених геодинамичких процеса на предметном терену треба да дефинише услове и препоруке терена као и оцену повољности за даље планирање и коришћење терена (што се конкретно односи на урбаниѕацију терена) и по правилу третира знатно мање површине од обих којим се бави геотехника.
Геотехника има за задатак да на основу утврђене литолошке грађе терена, стања нивоа подземне воде у терену, морфолошких карактерисика и сеизмодинамичког модела терена, као и иѕведених одговарајућих геостатичких прорачуна дефинише конкретне услове за изградњу планираног објекта на предметној парцели, као и да дефинише услове за извођење грађевинских радова на ископу и фундирању објекта. Такође, на основу резултата спроведених геостатичких прорачуна, геотехника има за циљ да дефинише евентуалне интервентне мере у подтлу или да одреди начин и дубину фундирања објекта, а у циљу стабилности самог објекта
 
==Основни задаци геотехнике==
# пројектовање и извођење геотехничких конструкција.
 
Да би остварила задатке у оквиру планирања и извођења [[геотехничкa истраживања|геотехничких истраживања]] врши се анализа и преглед постојеће документације, анлизаанализа сателитских и аероснимака, инжењерско-геолошко рекогносцирање терена, инжењерскогеолошко картирање терена, узимање узорака и анализа у лабораторији за [[Механика тла|механику тла]], [[хемијска анализа]]. Као подлоге за геотехничка истраживања највише се користе [[топографска карта|топографске карте]] и планови и [[геолошка карта|геолошке карте]].
 
== Место геотехнике у науци и пракси ==
1

измена