Републички геодетски завод — разлика између измена

 
Доношењем Закона о државном премеру и катастру и уписима права о непокретностима ("Службени гласник РС", бр.83/92) који је ступио на снагу 20.11.1992.год. Републички геодетски завод (РГЗ), као правни следбеник Републичке геодетске управе, преузео је све општинске геодетске управе, геодетску управу града Београда и покрајинске геодетске управе, па се 1992. година може сматрати као година када је РГЗ почео са радом са данашњим обликом унутрашњег уређења.<ref name="веза1" />
 
Ради превазилажења уочених недостатака у примени тада важећег Закона из 1992, године и постављања савременог правног оквира у коме ће бити усаглашена одређена нормативна и техничка решења са европским стандардима и директивама, донет је нови Закон о државном премеру и катастру у септембру 2009. године. Овим законом је, по први пут, уређена област масовне процене вредности непокретности, уписа стварних права на водовима, картографско-топографске делатности, оснивања Националне инфраструктуре геопросторних података ([[НИГП]]), премера и вођења државне границе и инспекцијског надзора над радом геодетских организација.<ref>(Тесла, Ненад: ''20 година Републичког геодетског завода'').-, Београд: Републички геодетски завод, 2012.(Београд: Службени гласник) -{ISBN}- 978-86-459-0418-1.</ref>
 
Законом о државном премеру и катастру из 2009. године РГЗ је преузео Привредно друштво за картографију "Геокарта" д.о.о. из [[Београд]]а, а Законом о министарствима, 2011. године преузео је Републички геомагнетски завод, као и њихове надлежности.<ref>(Тесла, Ненад: ''20 година Републичког геодетског завода'').-, Београд: Републички геодетски завод, 2012.(Београд: Службени гласник) -{ISBN}- 978-86-459-0418-1.</ref>
 
== Надлежности ==
Анониман корисник