Републички геодетски завод — разлика између измена

 
У Сектору се обављају послови:
*развоја, пројектовања и реализације информационо-комуникационих технологија (ИКТ) за потребе Завода;
*управљања, развоја и одржавања архитектуре и структуре података из надлежности Завода;
*учешћа у пројектовању информационих система (ИС) за потребе Завода;
*имплементације савремених ИКТ за администрацију података, развој и одржавање информационих система;
*одржавања информационог система катастра непокретности;
*генерисања и дистрибуције извештаја по захтеву корисника из база података катастра непокретности;
*управљања и развоја Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП);
*развоја и управљања националним геопорталом;
*управљања и одржавања рачунарске мреже Завода и повезивање са другим органима државне управе ради реализације пројекта е-управе;
*одржавања WЕБ стране Завода;
*развоја и одржавања WЕБ апликација и сервиса Завода;
*учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката и др.
Организационе јединице сектора:
1)# Одељење за информатичку подршку
2)# Одељење за геодетски информациони систем
Одсек за системску и серверску подршку;
3)# Одељење за националну инфраструктуру геопросторних података
Одсек за комуникационе технологије.
2) Одељење за геодетски информациони систем
Одсек за ИС дигиталног геодетског плана;
Група за имплементацију и подршку ГИС-а;
Група за ИС адресног регистра;
Група за ИС катастра непокретности.
3) Одељење за националну инфраструктуру геопросторних података
Одсек за успостављање и развој НИГП-а;
Одсек за развој софтвера и администрацију података.
 
== Катастар непокретности ==
Анониман корисник