Рударски центри у Дарданији — разлика између измена

* Душанић 1980: С. Душанић, ''„Организација римског рударства у Норику, Панонији, Далмацији и Горњој Мезији“'', Историјски гласник, бр. 1-2, Друштво историчара Србије, Београд, 7–54.
* Томовић 1995: М. Томовић, ''„Римско рударство и металургија сребра у Горњој Мезији“'', Радионице и ковнице сребра, Народни музеј, Београд, 117–126.
* Фидановски 1994: С. Фидановски, ''„Римски и рановизантисјки период“'', Археолошко благо Косова и Метохије, Галерија српске академије наука и уметности, Београд, 260–346.
* Марија Савић ''Антички рударски центри Косова и Метохије''. БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 34, 2013.[http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-9008/2013/0353-90081334229S.pdf PDF]