Паразитологија — разлика између измена

нема резимеа измене
'''Паразитологија''' је наука која изучава паразите и њихов паразитски живот. Назив је изведена од речи '''para sitos''' – онај који седи уз некога...ко се храни на туђи рачун. У том смислу паразитологија се бави проучавањем грађе паразита, економске штете која настаје деловањем паразита, начина и метода борбе против паразита и узајамних биолошких односа између паразита и домаћина. У зависности од тога где паразити живе паразитологија се дели на: медицинску, ветеринарску и пољопривредну паразитологију. Предмет изучавања медицинске паразитологије су све врсте паразита које изазивају обољења код људи, ветеринарске све врсте паразита које изазивају обољења код домаћих и дивљих животиња и пољопривредне све врсте паразита које изазивају болести биљака.<ref name=autogenerated1>Richter, B. (2002): ''Medicinska parazitologija'': udžbenik za studente medicine, šesto izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, MERKUR,ABD</ref>
== Основни појмови ==
;Паразит у ширем и ужем смислу
'''Паразитизам''' − „је биолошка асоцијација у којој се једна врста одржава на другој живећи трајно или повремено на њеним члановима, или у њима искоришћавајући њихову животну енергију, реметећи њихове физиолошке процесе, али по правилу, не доводећи до њихове смрти”.<ref name=autogenerated1/>
* ''Паразит у ширем смислу'' - су сви микроорганизми који живе на рачун човека (сви патогени микроорганизми)
 
* ''Паразит у ужем смислу'' - су једноћелијски еукариотски микроорганизми и вишећелијски еукариоти који живе и/или су метаболички зависни од вишег организма (домаћина).
'''Паразит''' − „је онај члан у пару међусобно повезаних [[врста]] које у свом одржању зависе од најмање једног [[ген]]а друге врсте.”
;Паразитизам
'''Паразитизам'''„Паразитизам − „јеје биолошка асоцијација у којој се једна врста одржава на другој живећи трајно или повремено на њеним члановима, или у њима искоришћавајући њихову животну енергију, реметећи њихове физиолошке процесе, али по правилу, не доводећи до њихове смрти”.<ref name=autogenerated1/>
;Паразит
'''Паразит'''„Паразит − „јеје онај члан у пару међусобно повезаних [[врста]] које у свом одржању зависе од најмање једног [[ген]]а друге врсте.”
 
=== Области које проучава паразитологија ===
=== Подела паразитологије ===
Према томе да ли паразити паразитирају на човеку, животињи или биљу, паразитологија се дели на:
;Општу паразитологију
Општом паразитологијом се бави биологија, екологија и еволуција.
;Медицинску паразитологију
;Ветеринарску паразитологију