Марија Јефтимијевић Михајловић — разлика између измена

м
Разне исправке
м (Bot: Pretvaranje običnih izvora koristeći ref imena da bi se izbjegli duplikati (pogledaj također FAQ))
м (Разне исправке)
}}
 
'''Марија Јефтимијевић Михајловић''' је [[Срби|српска]] књижевнaкњижевна критичарка и [[есеј]]ист <ref>[http://www.jedinstvo.rs/online/index.php/2013-01-28-10-01-43/2013-01-28-10-03-43/3982-2016-09-26-20-46-11 Писац снажне поетске имагинације<!-- Botovski generisani naziv -->]</ref>.
== Биографија ==
Рођена је у [[Косовска Митровица|Косовској Митровици]] [[13. јул]]а [[1978]]. године. Основну школу завршила је у [[Жеровница|Жеровници]], а гимназију у [[Косовска Митровица|Косовској Митровици]]. Филолошки факултет (катедру за српску књижевност и језик) у [[Приштина|Приштини]] уписала је школске 1996/1997, a дипломирала [[2001]]. године са темом ''Лирски дискурс у романима Иве Андрића''. На Филозофском факултету у [[Косовска Митровица|Косовској Митровици]] магистрирала је [[2009]]. године на ''Поетици Бранка Миљковића''. На истом факултету 2016. одбранила је докторску дисертацију ''Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића''<ref>http://www.pr.ac.rs/attachments/article/1124/izvestaj_marija_jeftimijevic_mihajlovic.PDF</ref>.
 
Од [[2002]]. године ради на Институту за српску културу – [[Приштина]], са седиштем у [[Лепосавић]]у. Радећи на пројекту ''Духовне појаве и стваралаштво српског народа на [[Косово и Метохија|Косову и Метохији]] од XV до XX века'', бавила се проучавањем поезије песника са подручја [[Косово и Метохија|Косова и Метохије]], прозним стваралаштвом овог поднебља и дометима српских књижевних критичара и историчара књижевности такозваног „приштинског круга“ ([[Владета Вуковић|Владете Вуковића]], [[Вук Филиповић|Вука Филиповића]]). Објавила је и радове о поетици [[Миодраг Павловић|Миодрага Павловића]], поезији [[АцoАцо Шопов|Аце Шопова]], теорији књижевности [[Драгиша Живковић|Драгише Живковића]], као и радове из књижевне теорије и историје књижевности. Члан је редакцијeредакције часописа ''Баштина'', гласника Института за српску културу. Удата је и мајка jeје два сина. Живи у [[Косовска Митровица|Косовској Митровици]].
 
== Монографије ==
== Значајнији радови у часописима и зборницима ==
# „Власт и подаништво у роману Сутра стиже Господар Петра Сарића“, Баштина, бр. 28, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2010, стрpp. 39-49,
# „Улога речи у стваралачком поступку у делу Бранка Миљковића“, Баштина, бр. 29, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2010, стрpp. 53-65
# „У едемском врту снова“, поговор збирке песама Мирјане Јовановић Живим за љубав, Косовска Митровица, 2010, стрpp. 67-70
# „Патријархална калокагатија једне Андрићеве јунакиње (прилог естетици)“, Serbian studies recearch, Научно удружење за развој српских студија, Нови Сад, год. 2, бр. 1, 2011, Нови Сад, стрpp. 153-164,
# „Бранко Миљковић и Стефан Маларме (поетичке сродности и разлике)“, Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, Ниш, 2011, год. III, бр. 3, стрpp. 237-252, .
# „Светосавље у делима Чедомира Ребића“, Зборник научних радова Духовно стваралаштво Чедомира Ребића, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2011, стрpp. 189-205,
# „Во потрага на битието на песната (Бранко Миљковиḱ и Ацо Шопов)“, Бранувања, Здружение на литература, култура и наука, бр. 2, јануар-фебруар, Струга, 2011, стрpp. 4-9,
# „Поетката на песната на Бранко Миљковиḱ“, Видело, списание на литература, култура и наука, НИУ Македонски информативен издавачки центар, бр. 10-11, зима-пролет, Панчево, 2011, стрpp. 177-182,
# „Историјско осећање и колективно памћење“, избор и поговор у збирци песама: Александар Деспотовић, Светопоље (изабране песме), Дом Културе „Свети Сава“, Исток, 2011, стрpp. 115-123.
# „Мудрост, лепота и хармонија (О заснованости естетичког тумачења Саре Петра Сарића), Баштина, свеска 31, Приштина – Лепосавић, 2011, стрpp. 101-117,
# „Светлост као божански (духовни принцип једног савременог романсијера)“, тематски зборник Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић, 15. новембар 2011. године, Лепосавић, 2012, стрpp. 131-139,
# „Функција наратора у Мушком писму Миленка Јевтовића (глас, фокализацја и дистанца)“, Баштина, свеска 32, Приштина – Лепосавић, 2012, стрpp. 87-96,
# „Панорама као модел обликовања стварности (Андрићева панорама у доживљају Вука Филиповића)“, Баштина, свеска 33, Приштина – Лепосавић, 2012, стрpp. 73-83.
# „Бесмисао егзистенције и смисао апсурда (сродности стваралачких проседеа Албера Камија и Петра Сарића)“, Баштина, свеска 34, Приштина – Лепосавић, 2013, стрpp. 141-153,
# „Херменеутички кодови Мирјане Бечејски“, поговор у књизи Мирјане Бечејски: Земаљски и небески знаци, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2013, стрpp. 269-278,
# „Историјски преглед развоја романа и његово место у књижевној традицији Косова и Метохије“, Културно наслеђе Косова и Метохије: историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, Зборник 1, Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије – Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, 2013, стрpp. 63-84,
# „Филиповићев теоријски и аналитички приступ Андрићевом делу“, Живот и дело Вука Филиповића, тематски зборник, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2013, стрpp. 129-144,
# „Од почетка света до погледа с Ветерника“ (Радосав Стојановић, Песме последњег заноса, изабране и нове песме, Панорама, Приштина, 2013), Летопис Матице српске, Год. 189, књ. 492, св. 6 (дец. 2013), стрpp. 917-920,
# „(Мета)физичка еманација лепоте (Естестско/анестетско као бинарне опозиције феномена лепоте у роману Дивљи калем Радосава Стојановића), Philologia Mediana, година VI, број 6, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2014, стрpp. 271-284,
# „Историјско наслеђе и одјеци савремених историјских дешавања у песништву Радосава Стојановића“, Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног идентитета на Косову и Метохији, тематско зборник, Национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић, 24. децембар, 2013. године, Лепосавић, 2014, стрpp. 141-153,
# „Стварање као судбина (Феномен стваралачког процеса у поеми „Ткаља“ и у роману Велики ахавски трг Петра Сарића), Баштина, свеска 36, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, (2014). Стрстр. 81-94,
# „Косовски мит у критичарској перспективи Мирјане Бечејски“, Стремљења, часопис за књижевност, уметност и културу, Година LIV, јун 2014, стрpp. 131-135,
# „Поетика светопоља Александра Деспотовића“, у зборнику Светопоље (зборник поезије), песнички сусрети „Александар Аца Деспотовић“, Културни центар „Драгица Жарковић“, Косовска Митровица, 2014, стрpp. 5-14,
# „Велики ахавски трг – етимон свих Сарићевих каснијих романа“, зборник 30. књижевних сусрета Савремена српска проза, 30. мај – 1. јун и 5-6. новембар 2013. године, Трстеник, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“, Трстеник, 2014, стрpp. 139-150,
# „Зебња и нада (сведочанство рата и прогона)“, поговор у књизи Записи из ропства и прогонства (записи косовске деце 1999-2009), Records form slavery and exile (Writings by Cildren form Kosovo, „Лестве“, Косовска Митровица, 2014, стрpp. 217-211,
# „У трагању за бићем (Дијалектика егзистенције и дијалектика стварања као основа онтолошке утемељености поезије Богдана Џувера), Баштина, свеска 37, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2014, стрpp. 25-38,
# „Романи Петра Сарића у књижевној традицији Косова и Мезтохије“, Домети, Градска библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор, јесен-зима 2014, год. 41, двоброј 158-159, стрpp. 95-102.
# „Мајка као велики демијург и/или архетип страдања (Деградација породичних односа у роману Дечак из Ластве Петра Сарића), Гласник одјељења хуманистичких наука Црногорске Академије наука и умјетности, Књига 2, Подгорица 2015, стрpp. 153- 162,
# „Идентитет и његова обличја у роману Митрова Америка Петра Сарића“, Баштина, свеска 39, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2015, стрpp. 49-63,
# „Књига и њен аутор – о критичарском методу Јасмине Ахметагић“, Баштина, свеска 39, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2015, стрpp. 315-318,
# „Са собом на јутрење или дешифровање Фениксовог кода“, У: Зоран Недељковић, Шаптач, Алфеурс арт, Краљево, 2015, 102-106.
# „Петар Сарић а литерáрна традíциа Косова а Метохије“, Култúра, рочнíк XИX.- ч.9, 4.маја 2016, стрpp. 6-7.
# „Верски идентитет Симеона Лековца / Синана Бин Мухамеда (Између православне филозофије и психологије), Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, Књига I, Језик, књижевност, социологија и културологија, тематски зборник, Национални научни скуп са међународним учешћем, Лепосавић 30. новембар 2015, Лепосавић, 2016, стрpp. 161- 172,
# „Песник ватре и смрти, празнине и заборава“ (о неким основним елементима Миљковићеве поетике), Исток, Књажевац, број 7-8, година II, јул-децембар, 2015 године; број 9, година III, јануар-март, 2016. године, стрpp. 23-32.
== Спољашње везе ==
{{Портал|Србија}}
363.220

измена