Korpusna lingvistika — разлика између измена

.
м
(.)
{{Lingvistika-lat}}
 
'''Korpusna lingvistika''' je naziv za metod u [[Lingvistika|lingvističkim]] istraživanjima u kome se koriste veliki uzorci prirodnog govora (korpusi). Korpusi se sastoje od više stotina hiljada (ili nekoliko miliona ili više) reči i njih je moguće automatski pretraživati. Analizom korpusa donose se pouzdani zaključci o frekvenciji upotrebe reči i izraza, kontekstu upotrebe konstrukcija koje želimo da proučimo, o različitim značenjima jedne reči, odlikama žanrova itd<ref>Taylor, C. (2008). What is corpus linguistics? What the data says, ''ICAME Journal 32'':179–200.</ref>. Korpusi se dele na: opšte korpuse, koji se sastoje od tekstova svih žanrova, i specijalizovane korpuse, koji se fokusiraju na uzorke jezika iz jedne epohe ili određene grupe govornika (npr. korpus jezika dece).
 
== Primena korpusa u leksikografiji ==
Pošto daju pristup velikim uzorcima spontano upotrebljenog jezika, korpusi su danas neizbežan izvor podataka prilikom izrade rečnika[[rečnik]]a. Veliki broj primera upotrebe koji su dostupni u elektronskoj formi ne samo da olakšava izradu, dopunjavanje i osavremenjivanje rečnika, već uvečava tačnost i preciznost informacija u rečniku. Opšti korpusi (koji sadrže više desetina ili stotina miliona reči) daju nam uvid u upotrebu i učestalost korišćenja reči, što je posebno važno za opis manje frekventnih reči. Uz to, mnogi korpusi sadrže i informacije poput mesta i vremena gde je tekst nastao, pola osobe koja je autor teksta, žanra kome tekst pripada i slične podatke koji mogu biti od koristi leksikografima. Korpusi koji se stalno dopunjavaju (engl. ''monitor corpora'') daju uvid i u nove reči i izraze i tačne načine na koje ih govornici upotrebljavaju<ref>McEnery, T. and Wilson, A. (2001).''Corpus Linguistics.''Edinburgh University Press.</ref>.
 
== Primena korpusa u sintaksičkim istraživanjima ==
U izučavanju [[Sintaksa|sintakse]], korpusi omogućavaju da se težište u istraživanjima stavi na kvantitativnu umesto kvalitativne analize. Umesto subjektivnih procena prihvatljivosti ili učestalosti određenih sintaktičkih konstrukcija, korpusi daju empirijski uvid u najtipičnije upotrebe i varijacije do kojih dolazi u odnosu na jezički varijetet, žanr i slične varijable<ref>McEnery, T. and Wilson, A. (2001).''Corpus Linguistics.''Edinburgh University Press.</ref>.
 
== Istorijat korpusne lingvistike ==
* [http://www.askoxford.com/oec/mainpage/oec01/?view=uk AskOxford.com] ''the composition and use of the Oxford Corpus''
* [http://www.dmcbc.com.cn/ DMCBC.com]
{{neprovereni seminarski}}
 
[[Категорија:Лингвопедија]]