Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина — разлика између измена

== Историјат ==
Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина (скраћеница:ИТНМС) основан је 1948. године Уредбом Владе [[ФНРЈ]]. Овом Уредбом, марта 1948. године. основана је Управа за координацију научних института при Председништву исте владе.
Јуна 1955. године, након низа трансформација,коначно се доноси ново Решење о оснивању Института за технологију нуклеарних минералних сировина од стране [[Савезно извршно веће|Савезног извршног већа]]. У том периоду, када се развија нуклеарна наука, овај Институт је био носилац истраживања концентрације и прераде руда обојених, племенитих и ретких метала. Решењем се утврђује да је задатак Института вршење технолошких испитивања и истраживање минералних, првенствено нуклеарних сировина.
1961. године, доноси се нова Уредба , којом се први пут помиње израз нуклеарни као делатност.
Најзад, у јануару 1966. год.“ Завод за нуклеарне сировине“ се дели у два дела и јасно се профилише „Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина“.
1968. године практично се одустаје од развоја нуклеарног програма у нашој земљи, а Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина усмерава своју делатност на успостављању директне сарадње са привредом, проширењу делатности у област неметаличних сировина, обојених и ретких метала, заштите животне средине, инжењеризацији техничко-технолошких решења, консалтинга и инжењеринга. Посебна пажња посвећује се у области аналитичке хемије и карактеризације уопште.
1991. год. ИТНМС се региструје као јединствена научноистраживачка организација у статусу научног института. Према Закону о научноистраживачком раду из 1993. год. Институт је регистрован у статусу научне државне установе (Решење Министарства за науку и технологију Републике Србије бр. 660-2-199/93 од 1.4.1994. год.).
У складу са Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања ИТНМС је уписан у судски регистар, регистарског улошка бр 5-329-00, од 10.2.1999. са проширењем делатности од 27.05.2003.
95

измена