Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина — разлика између измена

-Сектор за припрему минералних сировина и неорганску технологију,
-Сектор за металуршке технологије и заштиту животне средине и
-Централна лабораторија за испитивања.
Такође И Институту постоје друге организационе целине у оквиру сектора, и то су:
центри и лабораторије.
95

измена