Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина — разлика између измена

м
1991. године ИТНМС се региструје као јединствена научноистраживачка организација у статусу научног института. Према Закону о научноистраживачком раду из 1993. год. Институт је регистрован у статусу научне државне установе (Решење Министарства за науку и технологију Републике Србије бр. 660-2-199/93 од 1.4.1994. год.).
У складу са Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања ИТНМС је уписан у судски регистар, регистарског улошка бр 5-329-00, од 10.2.1999. са проширењем делатности од 27.05.2003. год.
ИТНМС је је акредитован 12.03.2007. године од стране Министарства науке и заштите животне средине, Решењем о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса, бр.110-00-34/24 и обновио акредитацију 12.01.2016. године, решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 660-01-00013/18 од 12.01.2016. год.<ref name="ИТНМС">{{cite web|title=ИнститутИсторијат за технологију нуклеарних и других минералних сировинаИТНМС|url=http://www.itnms.ac.rs/page.asp?id=istorijat|website=ЗваничанИнститут вебза сајттехнологију нуклеарних и других минералних сировина|accessdate=309. 35. 2017}}</ref>
Институт сарађује са бројним научним и образовним организацијама у Србији,и потписник је Уговора о пословни техничкој сарадњи са [[Технички факултет у Бору Универзитета у Београду|Техничким факултетом У Бору]]<ref>{{cite web|title=Научно истраживачки рад|url=http://www.tf.bor.ac.rs/nir/ugovori_lat.php|website=Технички факултет у Бору|accessdate=9. 5. 2017}}</ref>.
 
95

измена