Регионална географија — разлика између измена

Регионална физичка географија
(Регионална физичка географија)
 
(Регионална физичка географија)
Физичка географија бави се и синтетским изучаванјима природних територијалних целина за потребе рационалног коришћенја природних ресурса,просторног планиранја,заштите природе и разних видова туризма.То је ѕаправо РЕГИОНАЛНА ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА.Пратећи одвијанје природних процеса у дуземдужем временскм периоду,она може да предвиди чташта ће се у будућности догодити на одрећеном простору.