Hiperkortizolizmom — разлика између измена

1.457 бајтова додато ,  пре 5 година
* Učestala hipertenzija
* Poremećaj u glikoregulaciji (intolerancija na glukozu i šećerna bolest)
;Psihički poremećaji
Ovaj poremećaj može dovesti i do psihičkih simptoma: depresije, psihoze ili nesanice. Pretpostavlja se da do toga dolazi zbog poremećaja hipotalamo-hipofizne ose ili kao posedica povišenog nivoa kortizola. Takođe veliki depresivni poremećaj možemo promatrati kao posledicu poremećene regulacije hormona stresa.<ref>dE Battista C. AntidEprEaivi. U: Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, urednici. Temeljna i klinička farmakologija. 11.izdanje. Zagreb. Medicinska naklada; 2011:509-511</ref>
 
Postoji nekoliko načina kako razlikovati poremećaj raspoloženja uzrokovan hiperkortizolizmom od velikog depresivnog poremećaja. U oba slučaja javlja se povišen nivo cirkulišućeg kortizola
ili ACTH, povišena koncentracija kortizola u 24h molraći, i izostanak odgovora na supresijski test deksametazonom.
 
Kod Kušingovog sindroma nalazimo poremećen cirkadijani ritam lučenja kortizola i ACTH, dok je kod depresivnih osoba on očuvan. Jedan od razloga zašto osobe koje boluju od velikog depresivnog poremećaja retko razviju tipičnu kliničku sliku Kušingovog sindroma je taj što koncentracija globulina koji veže kortikosteroide (CBG) ostaje normalna, dok je ona snižena kod obolelih od Kušingovog sindroma, dovodeći do povišenih koncentracija slobodnog kortizola.<ref> Rubin RT, Carroll BJ. ''The Neuroendocrinology of Mood Disorders''. U: Hormones, Brain And Behavior. Second Edition. Academic Press; 2009:</ref>
 
== Dijagnoza ==