Обвезница — разлика између измена

11 бајтова уклоњено ,  пре 4 године
м
Обвезнице локалних органа власти ({{јез-ен|Municipal bonds, Local}}, {{јез-ен|authority bonds}}) могу емитовати градови, општине и други органи локалних заједница. Помоћу њих локалне власти прикупљају неопходна средства за реализацију одређених пројеката или за покривање текућег буџетског дефицита. Принос на муниципалне обвезнице је најчешће већи од приноса који би се остварио улагањем у државне обвезнице, или орочавањем депозита у банци. Осим атрактивне камате, у највећем броју случајева инвеститор се ослобађа плаћања пореза. Обвезнице локалних органа власти могу се продавати на сегударном тржишту капитала, тако да инвеститори уживају неопходну ликвидност.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=179}}
 
Корпоративне обвезнице ({{јез-ен|Corporate bonds}}) су дужничке хартије од вредности којима се неко предузеће (корпорација) као издаватељ обавезује да ће у одређеном року вратити позајмљена средства уз одређену фиксну или промјењиву камату. Корпоративне обвезнице су одличан првенствено кредитни инструмент, јери за предузеће представља мање трошкове негоод трошковетрошкова које стварају класични кредити. Корпоративне обвезнице се такође могу препродавати на секундарном тржишту.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=181}}
 
Корпоративне обвезнице ({{јез-ен|Corporate bonds}}) су дужничке хартије од вредности којима се неко предузеће (корпорација) као издаватељ обавезује да ће у одређеном року вратити позајмљена средства уз одређену фиксну или промјењиву камату. Корпоративне обвезнице су одличан првенствено кредитни инструмент, јер за предузеће представља мање трошкове него трошкове које стварају класични кредити. Корпоративне обвезнице се такође могу препродавати на секундарном тржишту.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=181}}
 
 
Улагање у обвезнице је мање ризично од улагања у [[деонице|акције]], будући да се емитент обвезнице обавезује да ће инвеститору исплатити главницу и камате. Због тога цене обвезница, по правилу, мање флуктуирају него цене акција.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=176}} Kупци обвезница покушавају да остваре што већи принос, уз што нижи ризик. Инвеститор који улаже у обвезнице, своје улагање може уновчити и пре доспећа обвезнице њиховом продајом на секундарном тржишту.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=176}}