Обвезница — разлика између измена

9 бајтова уклоњено ,  пре 4 године
м
м
== Принос ==
Принос ({{јез-ен|return}}) је добит коју инвеститор очекује од улагања у одређени финансијски инструмент. Представља основни мотив инвестирања на финансијском тржишту. Kупци обвезница покушавају да остваре што већи принос, уз што нижи ризик.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=176}}
 
 
Састоји се из два дела:
* камата
* капитални добитак ({{јез-ен|capital gain}}) је разлика између више продајне тржишне цене и цене по којој је инвеститор купио обвезницу, у случају да инвеститор одлучи да уновчи обвезницу на секундарном тржишту пре њеног доспећа.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=181}}
 
 
Тржишна цена обвезница се изражава у процентима од њене номиналне вредности. Она директно утиче на износ новчаних средстава које инвеститор улаже у обвезницу и директно се одражава и на принос инвеститора.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=181}}
 
 
Номинални принос или купонски принос представља принос у складу са износом номиналне (купонске) стопе.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=182}}
 
Текући принос се израчунава као количник каматног прихода (вредност каматног купона за дати период, која се код стандардне обвезнице не мења) и цене по којој је инвеститор купио обвезницу.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=182}}
 
 
 
Принос по доспијећу представља стандардну меру укупне стопе приноса инвеститора у обвезнице. Рачуна се под претпоставком да ће се обвезница држати до доспећа.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=182}}
 
 
Принос до доспећа изједначава текућу вредност новчаног тока и цену обвезнице.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=182}}
 
 
Принос до опозива, за обвезнице које се могу опозвати, се рачуна исто као и принос до доспећа, с тим што се у обзир узима време до опозива, уместо времена до доспећа, а уместо номиналне цене, рачуна се цена опозива.{{sfn|Миловановић|Ћудић|2010|pp=182}}