Обвезница — разлика између измена

212 бајтова додато ,  пре 4 године
м
Најједноставније се рачуна равнотежна [[цена]] обвезнице код које се на дан доспећа исплаћује [[главница]] заједно са свим [[Камата|каматама]], по формули:
 
: <big>''VСВ = N*(1+iи)<sup>(dД/365)</sup>''</big>
 
Где је:
: '''''-{VСВ}-''''' – садашња вредност
: '''''-{N}-''''' – исплата на дан доспећа
: '''''-{iи}-''''' – каматни фактор
: '''''-{dД}-''''' – број дана до доспећа
 
Уколико се отплата обвезнице врши у више [[Ануитет|ануитета]], обрачун је нешто сложенији, потребно је сваку од отплата дисконтовати на садашњу вредност по формули:
 
: <big>''VСВ=A1А<sub>1</sub>(1+iи)<sup>(d1Д<sub>1</sub>/365)</sup> + A2A<sub>2</sub>(1+iи)<sup>(d2Д<sub>2</sub>/365)</sup> + ... + AnA<sub>н</sub>(1+iи)<sup>(dnД<sub>н</sub>/365)</sup> + N(1+iи)<sup>(dnД<sub>н</sub>/365)</sup>''</big>
 
Где су:
: '''''-{А}-''''' - ануитетиизноси ануитета који доспевају у '''''-{iи}-''''' периоду
 
Уколико постоји [[ризик]] да обвезница не буде исплаћена, односно да буде исплаћена у умањеном износу, тада се ризик обрачунава у цену обвезнице на следећи начин:
 
: <big>''VСВ=RKРК(A1А<sub>1</sub>(1+iи)<sup>(d1Д<sub>1</sub>/365)</sup> + A2А<sub>2</sub>(1+iи)<sup>(d2Д<sub>2</sub>/365)</sup> + ... + AnА<sub>н</sub>(1+i)<sup>(dnД<sub>н</sub>/365)</sup>+N(1+iи)<sup>(dnД<sub>н</sub>/365)</sup>)''</big>
 
Где је:
 
: '''''-{RР}-''''' фактор [[вероватноћа|вероватноће]] да обвезнице буду исплаћене
: '''''-{К}-''''' фактор који показује колики се [[проценат|постотак]] од номиналне вредности обвезница очекује да ће бити исплаћен.