Обвезница — разлика између измена

м
Најједноставније се рачуна равнотежна [[цена]] обвезнице код које се на дан доспећа исплаћује [[главница]] заједно са свим [[Камата|каматама]], по формули:
 
: <big>''СВ = N⋅И⋅(1+к)<sup>{{frac|д|365}}</sup>''</big>
 
Где је:
: '''''-{СВ}-''''' – садашња вредност свих будућих плаћања (ануитета) које обвезница доноси
: '''''-{NИ}-''''' – исплата на дан доспећа
: '''''-{к}-''''' – каматни фактор
: '''''-{д}-''''' – број дана до доспећа
Уколико се отплата обвезнице врши у више [[Ануитет|ануитета]], обрачун је нешто сложенији, потребно је сваку од отплата дисконтовати на садашњу вредност по формули:
 
: <big>''СВ=А<sub>1</sub>⋅(1+к)<sup>{{frac|д<sub>1</sub>|365}}</sup> + A<sub>2</sub>⋅(1+к)<sup>{{frac|д<sub>2</sub>|365}}</sup> + ... + A<sub>н</sub>⋅(1+к)<sup>{{frac|д<sub>н</sub>|365}}</sup> + N⋅И⋅(1+к)<sup>{{frac|д<sub>н</sub>|365}}</sup>''</big>
 
Где су:
: '''''-{А}-''''' - износи ануитета који доспевају у '''''-{ин}-''''' периоду
: '''''-{н}-''''' – број година (периода) до доспијећа
 
Уколико постоји [[ризик]] да обвезница не буде исплаћена, односно да буде исплаћена у умањеном износу, тада се ризик обрачунава у цену обвезнице на следећи начин:
 
: <big>''СВ=Р⋅К⋅(А<sub>1</sub>⋅(1+к)<sup>{{frac|д<sub>1</sub>|365}}</sup> + А<sub>2</sub>⋅(1+к)<sup>{{frac|д<sub>2</sub>|365}}</sup> + ... + А<sub>н</sub>⋅(1+к)<sup>{{frac|д<sub>н</sub>|365}}</sup>+N⋅И⋅(1+к)<sup>{{frac|д<sub>н</sub>|365}}</sup>)''</big>
 
Где је:
 
: '''''-{Р}-''''' - фактор [[вероватноћа|вероватноће]] да обвезнице буду исплаћене
: '''''-{К}-''''' - фактор који показује колики се [[проценат|постотак]] од номиналне вредности обвезница очекује да ће бити исплаћен.
 
== Принос ==