Шаблон:IPA табела сугласника — разлика између измена

нема резимеа измене
м (+)
 
<!-- PULMONIC (1/3) -->{| align="left" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0 style="font-size:110%; margin-right:1.0em; margin-bottom:0.5em; text-align:center; vertical-align:bottom; border-collapse:collapse; background:transparent;"
| colspan=27 style="font-size:10085%; text-align:center; line-height:1.25em; background:#FFDEADF2F2CE; border:1px solid #aaa" | <div style="float:left; text-align:left; padding-left:0.25em; font-size:75%">{{navbar|IPA consonantтабела chartсугласника|mini=1}}</div>'''[[Међународна фонетска абецеда|IPA]] [[:en:Pulmonic consonant|плућни сугласници]]'''<span style="float:right; width:13em; text-align:right; padding-right:0.25em; font-size:75%;">[[:File:IPA_consonants_2015IPA_chart_(C)2005.pngpdf|слика]]&nbsp;&bull;&nbsp; [[File:Loudspeaker.svg|11px|link=:en:IPA pulmonic consonant chart with audio]]&nbsp; [[:en:IPA pulmonic consonant chart with audio|аудио]]</span>
|- style="vertical-align:top; line-height:2.0em; font-size:75%;" |
| style="border:2px solid; border-width:0px 2px 0px 1px; text-align:right" | '''[[:en:Place of articulation|Место изговора]]'''&nbsp;→
|colspan="2" style="border:1px solid; border-width:0px 1px 0"| [[Зубни сугласник|Дентални<br />(зубни)]]
|colspan="2" style="border:1px solid; border-width:0px 1px 0"| [[:en:Alveolar consonant|Алвеоларни<br />(надзубни)]]
|colspan="2" style="border:1px solid; border-width:0px 1px 0"| [[:en:PostalveolarPalato-alveolar consonant|ПосталвеоларниПалатоалвеоларни<br />(надзубни)]]
|colspan="2" style="border:1px solid; border-width:0px 1px 0"| [[:en:Retroflex consonant|Ретрофлексни<br />(савијени)]]
|colspan="2" style="border:1px solid; border-width:0px 1px 0"| [[:en:Alveolo-palatal consonant|Алвеолопалатални<br />(предњонепчани)]]
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɡɣ|output=wikipage}}|ɡɣ]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|qχ|output=wikipage}}|qχ]]}}
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|ɢʁ}}
|style="border:1px solid; border-right:none"| {{IPA|[[:en:voiceless pharyngeal affricate|ʡħ]]}}
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[:en:voiced pharyngeal affricate|ʡʕ]]}}
|-
|style="font-size:75%; text-align:left; border:2px solid; border-width:0px 2px 0px 1px"| [[:en:Sibilant consonant|Не-шуштави]] [[:en:Fricative consonant|фрикативи]]
|style="width:2em; border:1px solid; border-right:none" rowspan="2"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɸ|output=wikipage}}|ɸ]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-left:none; vertical-align:middle;" rowspan="2"| {{IPA|[[{{IPA symbol|β|output=wikipage}}|β]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-right:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|f|output=wikipage}}|f]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-right:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|θ̼|output=wikipage}}|θ̼]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-left:none; vertical-align:middle;" rowspan="2"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ð̼|output=wikipage}}|ð̼]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-right:none" rowspan="2"| {{IPA|[[{{IPA symbol|θ|output=wikipage}}|θ]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-left:none; vertical-align:middle;" rowspan="2"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ð|output=wikipage}}|ð]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-right:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|θ̠|output=wikipage}}|θ̱]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-left:none; vertical-align:middle;" rowspan="2"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʕ|output=wikipage}}|ʕ]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-right:none" rowspan="2"| {{IPA|[[{{IPA symbol|h|output=wikipage}}|h]]}}
|style="width:2em; border:1px solid; border-left:none; vertical-align:middle;" rowspan="2"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɦ|output=wikipage}}|ɦ]]}} {{IPA|[[:en:creaky-voiced glottal approximant|ʔ̞]]}}
|-
|style="font-size:75%; text-align:left; border:2px solid; border-width:0px 2px 0px 1px"| [[:en:Approximant consonant|Апроксиманти]]
|style="border:1px solid; border-right:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɸ˕ʋ̥|output=wikipage}}|ɸ˕ʋ̥]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none"|
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʋ|output=wikipage}}|ʋ]]}}
|style="border:1px solid; border-width:1px 0"|
|style="border:1px solid; border-width:1px 0"| {{IPA|[[{{IPA symbol|θ̞|output=wikipage}}|θ̞]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɹ̥|output=wikipage}}|ɹ̥]]}}
|style="border:1px solid; border-width:1px 0"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɹ|output=wikipage}}|ɹ]]}}
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ⱱ|output=wikipage}}|ⱱ]]}}
|style="border:1px solid; border-width:1px 0"|
|style="border:1px solid; border-right:none; border-width:1px 0"| {{IPA|[[:en:ɾ̼|ɾ̼]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none;" colspan="2"|
|style="border:1px solid; border-width:1px 0"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɾ̥|output=wikipage}}|ɾ̥]]}}
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɢ̆|output=wikipage}}|ɢ̆]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none"|
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʡ̯ʡ̮|output=wikipage}}|ʡ̯ʡ̮]]}}
|style="border:1px solid; background:#ccc" colspan="2" rowspan="2"|
|-
|style="border:1px solid; border-right:none"|
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʙ|output=wikipage}}|ʙ]]}}
|style="border:1px solid"; colspan="2border-right:none"|
|style="border:1px solid; border-widthleft:1px 0none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|θ̞ʙ̪|output=wikipage}}|θ̞ʙ̪]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none"|
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|r̼|output=wikipage}}|r̼]]}}
|style="border:1px solid; border-left:none;" colspan="2"|
|style="border:1px solid; border-right:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɭ̊˔|output=wikipage}}|ɭ̊˔]]}}
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɭ˔|output=wikipage}}|ɭ˔]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none;" colspan="2"|
|style="border:1px solid; border-width:1px 0"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʎ̝̊|output=wikipage}}|ʎ̥˔]]}}
|style="border:1px solid; border-width:1px 0"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʎ̥|output=wikipage}}|ʎ̥]]}}
|style="border:1px solid; border-width:1px 0"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʎ|output=wikipage}}|ʎ]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʟ̥|output=wikipage}}|ʟ̥]]}}
|style="border:1px solid; border-leftwidth:none1px 0"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʟ|output=wikipage}}|ʟ]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none"|
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʟ̠|output=wikipage}}|ʟ̠]]}}
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɭ̆|output=wikipage}}|ɭ̆]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none;" colspan="3"|
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʎ̯ʎ̮|output=wikipage}}|ʎ̯ʎ̮]]}}
|style="border:1px solid; border-right:none"|
|style="border:1px solid; border-left:none"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʟ̆|output=wikipage}}|ʟ̆]]}}
<!--NON_PULMONIC CONSONANTS (2/3) -->{| align="left" cellspacing="2" style="font-size:110%; margin-right:0.5em; margin-bottom:0.5em; text-align:center; line-height:1.25em; vertical-align:bottom; border-collapse:collapse; background:transparent;" border=0
|-
| colspan=10 style="font-size:10085%; background:#FFDEADF2F2CE; border:1px solid #BFBFA3;" |'''[[:en:Non-pulmonic consonant|Не-плућни сугласници]]'''
|-
| rowspan=2 style="text-align:left; font-size:75%; padding-left:2px; border:solid; border-width:0px 0px 1px 1px;" | Обични [[Кликови|кликови]]<br />(клокници)
|style="border:1px solid; border-top:none" | {{IPA|[[:en:Ejective-contour clicks|ʘ͡qʼ]]}}
|style="border:1px solid; border-top:none" | {{IPA|[[:en:Ejective-contour clicks|ʘ͡qχʼ]]}}
|style="border:1px solid; backgroundborder-top:#ccc;none" | {{IPA|[[:en:Percussive click release|¡]]}}
|style="border:1px solid; border-top:none" | {{IPA|[[:en:Back-released velar click|ʞ]]}}
|-
|colspan=2 style="border:1px solid; background:#ccc;" |
|-
|style="width:2em; border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɸʼ|output=wikipage}}|ɸʼ]]}}
|style="width:2em; border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|fʼ|output=wikipage}}|fʼ]]}}
|style="width:2em; border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|θʼ|output=wikipage}}|θʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʂʼ|output=wikipage}}|ʂʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɕʼ|output=wikipage}}|ɕʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|çʼ|output=wikipage}}|çʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|xʼ|output=wikipage}}|xʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|χʼ|output=wikipage}}|χʼ]]}}
|-
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|tθʼ|output=wikipage}}|tθʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|tsʼ|output=wikipage}}|tsʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|tɬʼ|output=wikipage}}|tɬʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʈʂʼ|output=wikipage}}|ʈʂʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|tɕʼ}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|cçʼ|output=wikipage}}|cçʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|cʎ̝̥ʼ|output=wikipage}}|cʎ̝̥ʼ]]}}
|style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|kxʼ|output=wikipage}}|kxʼ]]}}
|}
<!--CO-ARTICULATED (3/3)-->{| align="left" cellspacing="0" style="width:13em; font-size:110%; margin-right:0.5em; margin-bottom:0.5em; background:transparent; text-align:center; vertical-align:bottom; border-collapse:collapse; background:transparent;" border=0
| colspan=56 style="font-size:80%; background:#F2F2CE; border:1px solid #BFBFA3;" | '''[[:en:Co-articulated consonant|{{nowrap|Ко-артикулисани сугласници}}]]'''
|-
| style="font-size:75%; text-align:left; padding-left:2px; border:1px solid; border-width:0px 0px 1px 1px;" | [[:en:Continuant|Континуанти]]
| style="width:2em; border:1px solid; border-width:0px 0px 1px 1px"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ʍ|output=wikipage}}|ʍ]]}}
| style="width:2em; border:1px solid; border-width:0px 1px 1px 0px"| {{IPA|[[{{IPA symbol|w|output=wikipage}}|w]]}}
| style="width:2em; border:1px solid; border-width:0px 1px0px 1px 1px"| {{IPA|[[{{IPA:en:voiceless symbol|ɥ|output=wikipage}}labialized palatal approximant|ɥɥ̊]]}}
| style="width:2em; border:1px solid; border-width:0px 1px 1px 0px"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɧɥ|output=wikipage}}|ɧɥ]]}}
| style="width:2em; border:1px solid; border-width:0px 1px 1px 1px"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɫ|output=wikipage}}|ɫ]]}}
|- style="line-height:1.75em;" <!-- row extra height -->
| rowspan=2 style="font-size:75%; text-align:left; padding-left:2px; border:1px solid; border-width:0px 0px 1px 1px;" | [[:en:Occlusive|Оклузиви]]
| style="border:1px solid; border-width:1px 0px 1px 1px"| {{IPA|[[{{IPA symbol|k͡p|output=wikipage}}|k͡p]]}}
| style="border:1px solid; border-width:1px 1px 1px 0px"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɡ͡b|output=wikipage}}|ɡ͡b]]}}
| colspan="2" style="border:1px solid"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ŋ͡m|output=wikipage}}|ŋ͡m]]}}
| style="width:2em; border:1px solid; border-width:0px 1px 1px 0px"| {{IPA|[[{{IPA symbol|ɧ|output=wikipage}}|ɧ]]}}
| colspan=1 style="border:1px solid; border-right:none" |
|- style="line-height:1.75em;" <!-- row extra height -->
| style="border:1px solid; border-width:1px 0px 1px 1px"| {{IPA|[[:en:Labial–coronal consonant|t͡p]]}}
| style="border:1px solid; border-width:1px 1px 1px 0px"| {{IPA|[[:en:Labial–coronal consonant|d͡b]]}}
| style="border:1px solid"| {{IPA|[[:en:Labial–coronal consonant|n͡m]]}}
| style="width:2em; border:1px solid; border-width:0px 1px 1px 0px"| {{IPA|[[:en:Uvular–epiglottal consonant|q͡ʡ]]}}
| colspan=1 style="border:1px solid;" |
|}{{clear}}
<!--FOOTNOTES-->{| style="text-align:left; line-height:1em; font-size:90%; vertical-align:bottom; background:transparent; border=0"
|-
| &emsp;— Три табеле изнад садрже [[Фонетика|фонетске]] симболе који се можда неће исправно приказати у одређеним (нарочито застарелим или неажурираним) [[Веб-прегледач|веб-прегледачима]].&emspensp;<small>[&thinsp;За помоћ прочитајте [[:en:International Phonetic Alphabet#Technical note|овај]] текст. ''(на енглеском)''&thinsp;]</small>
|-
| &emsp;— Када се симболи појављују у паровима, леви од. десни симбол представља [[:en:Voice (phonetics)|безвучни од. звучни]] сугласник.
Анониман корисник