Археолошки музеј у Олимпији — разлика између измена

Од занимљивијих експоната је надгробна мермерна стела атлете у борби шакама Камила из Александрије, победника у Немеја, из 3. векапне. Она носи дирљив натпис, према којем је Камило после такмичења умро, молећи пре тога бога Зевса да му да награду или смрт. Тај пример показује колико је за младе такмичаре значила олимпијска победа.
 
=== Галерија 12. Последње године живота светилишта ===
=== Дворана 11. ===
Ова последња јгалерија завршава презентацију целокупне историје светилишта, приказом артефакте од теракоте, бронзе и гвожђа од другог до шестог (седмог) века нове ере када је место напуштено.
У овој. Дворани налази се најбогатија сачувана целина грчких скулптура с краја прве половине 5. века п. н. е. То су скулптура забата и метопе са Зевсовог храма у Олимпији. Паузанија је у свом путопису написао да је Пеонији из Менде аутор скулптура источног забата, а Алкамен западног. Новија истраживања утврдила су да се техника рада ове двојице аутора разликује од наведене забатне скулптуре, као и да су ти уметници деловали у другој половини 5. века пне То значи да су украси дело других непознатих аутора.
 
У овој. Дворанигалерији налазиизложене сеје најбогатијанајбогатије сачувана целинаколекција грчких скулптура с краја прве половине 5. века п. н. е. То су скулптура забата и метопе са Зевсовог храма у Олимпији. Паузанија је у свом путопису написао да је Пеонији из Менде аутор скулптура источног забата, а Алкамен западног. Новија истраживања утврдила су да се техника рада ове двојице аутора разликује од наведене забатне скулптуре, као и да су ти уметници деловали у другој половини 5. века пне. То значи да су украси дело других непознатих аутора.
Сачуване скулптуре источног забата постављене су на левој страни зида дворане. На десној страни зида изложени су остаци скулптуре са западног забата. Композицију чини складно састављена 21 фигура, која. Је представљала панхеленску. легенду: борбу Лапите и Кентаура. У приказаним сценама дошли су до пуног изражаја жестина и насиље којом су пијани Кентаури покушавали Лапити отети жене. Вероватно је приказом те борбе аутор дела алудирао на борбе Грка са азијским варварима који су им желели отети све, не само земљу, већ и слободу.
 
Сачуване скулптуре источног забата постављене су на левој страни зида дворане. На десној страни зида изложени су остаци скулптуре са западног забата. Композицију чини складно састављена 21 фигура, која.које Јесу представљалапредстављале панхеленску. легенду: борбу Лапите и Кентаура. У приказаним сценама дошли су до пуног изражаја жестина и насиље којом су пијани Кентаури покушавали Лапити отети жене. Вероватно је приказом те борбе аутор дела алудирао на борбе Грка са азијским варварима који су им желели отети све, не само земљу, већ и слободу.
 
== Извори ==