Тибор Живковић — разлика између измена

(Додате везе)
ознаке: мобилна измена мобилно уређивање преко апликације
== Делимична библиографија ==
=== Монографије ===
* {{Cite book|ref=harv|editor-last1=Živković|editor-first1=Tibor|editorlink1=Тибор Живковић|editor-{''last2=Bojanin|editor-first2=Stanoje|editor-last3=Petrović|editor-first3=Vladeta|title=Selected Charters of Serbian Rulers : (XII-XV Century): Relating to the Territory of Kosovo and Metohia.''|year=2000|location=Athens|publisher=Center 1for /Studies T.of Živković, Stanoje Bojanin, Vladeta Petrović. – Athens, 2000.Byzantine Civilisation}}-
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|year=2000|title=Словени и Ромеји: Славизација на простору Србије од VII до XI века|url=https://archive.org/download/TiborZivkovic-SloveniIRomeji/TiborZivkovic-SloveniIRomeji.pdf|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|year=2002|title=Јужни Словени под византијском влашћу (600-1025)|url=https://books.google.rs/books?id=oE-gAAAAMAAJ|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ, Службени гласник}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|year=2004|title=Црквена организација у српским земљама: Рани средњи век|url=https://books.google.rs/books?id=Z9mfAAAAMAAJ|location=Београд|publisher=Историјски институт САНУ, Службени гласник}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Тибор Живковић|year=2006|title=Портрети српских владара (IX-XII век)|url=https://books.google.rs/books?id=d-KTAAAACAAJ|location=Београд|publisher=Завод за уџбенике и наставна средства}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Tibor Živković|title=Forging unity: The South Slavs between East and West 550-1150|year=2008|location=Belgrade|publisher=The Institute of History, Čigoja štampa|url=https://books.google.com/books?id=JlIsAQAAIAAJ}}
* -{''Forging Unity - The South Slavs between East and West: 550-1150'', Belgrade 2008.}-
* -{''{Cite book|ref=harv|last=Живковић|first=Тибор|authorlink=Tibor Živković|title=Gesta Regum Sclavorum'' - |year=2009|volume I=2|location=Београд-II, Institute of History Belgrade and OstrogНикшић|publisher=Историјски Monasteryинститут, BelgradeМанастир 2009.Острог}}-<ref>Живковић, Тибор. [http://www.iib.ac.rs/srp/o_GRSII.htm „Коментар на Gesta regum sclavorum“], Историјски институт, Београд, 2009.</ref>
* {{Cite book|ref=harv|last=Živković|first=Tibor|authorlink=Tibor Živković|title=De conversione Croatorum et Serborum: A Lost Source|year=2012|location=Belgrade|publisher=The Institute of History, Čigoja štampa|url=https://www.academia.edu/1231887/De_Conversione_Croatorum_et_Serborum}}
* [https://www.academia.edu/1231887/De_Conversione_Croatorum_et_Serborum -{''De conversione Croatorum et Serborum, a lost source''], Institute of History, Belgrade, 2012.}-
 
=== Чланци и расправе ===