Текија (грађевина) — разлика између измена

== Литература ==
{{refbegin|2}}
* {{cite journal |last=Bejtić|first=Alija|authorlink= Alija Bejtić|year=1953|url=https://www.scribd.com/document/201623833/Prilozi-Za-Orijentalnu-Filologiju-1952-53|title= Spomenici osmanlijske arhitekture u Bosni i Hercegovini|journal= Prilozi za orijentalnu filologiju|volume= III—IV/1952-53|pages=229—297|ref = harv}} {{COBISS|ID=89151498}}
* {{cite journal|ref=harv|last1=Савић|first1=Данијел|title=Бекташизам - шидско алевитска димензија ислама на западном Балкану|journal=Религија и толеранција|date=2014|volume=XII|issue=21|url=http://ceir.co.rs/images/stories/broj_21_formular/RIT21.pdf|accessdate=|publisher=Центар за емпиријска истраживања религије|location=Нови Сад|pages=141—158|issn=1821 – 3545}}
{{refend}}