Историја Војводине — разлика између измена

м
* {{Cite book |ref= harv|last1=Попов|first1=Чедомир|last2=Попов|first2=Јелена|year=1993|title= Аутономија Војводине. Српско питање|location= Сремски Карловци}}
* {{Cite book |ref= harv|last1=Попов|first1=Чедомир|last2=Гавриловић|first2=Славко|year=1997|title= Европска револуција и српски покрет 1848—1849|location= Београд — Нови Сад}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Поповић|first=Душан Ј.|yearauthorlink=1954Душан Ј. Поповић|year=1950|title=Срби Великау сеобаСрему Србадо 1690.1736/7: СрбиИсторија сељацинасеља и племићи становништва|location= Београд|publisher=Српска академија наука|url=https://books.google.com/books?id=yIsSAAAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Поповић|first=Душан Ј.|authorlink=Душан Ј. Поповић|year=19571952|title=Срби у Војводини.Бачкој књ.до 1:краја Одосамнаестог најстаријихвека: временаИсторија донасеља Карловачкоги мирастановништва|location=Београд|publisher=Научна 1699књига|url=https://books.google.com/books?id=fVhpAAAAMAAJ|location=Нови Сад|publisher=Матица српскаwI8SAAAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Поповић|first=Душан Ј.|authorlink=Душан Ј. Поповић|year=19591952|title=Срби у Војводини. књ. 2: Од КарловачкогБудиму мираод 16991690 до Темишварског1740|location=Београд|publisher=Српска саборакњижевна 1790задруга|url=https://books.google.com/books?id=9Qo4AQAAIAAJ|location=Нови Сад|publisher=Матица српска8CBIAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Поповић|first=Душан Ј.|authorlink=Душан Ј. Поповић|year=19631954|title=СрбиВелика усеоба Војводини. књ.Срба 31690: ОоСрби Темишварскогсељаци сабораи 1790племићи|location=Београд|publisher=Српска докњижевна Благовештенског сабора 1861задруга|url=https://books.google.com/books?id=AFppAAAAMAAJ|location=Нови Сад|publisher=Матица српскаtXVMAAAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Поповић|first=Душан Ј.|authorlink=Душан Ј. Поповић|year=1955|title=Срби у Банату до краја осамнаестог века: Историја насеља и становништва|location=Београд|publisher=Научна књига|url=https://books.google.com/books?id=MXmAvgAACAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Поповић|first=Душан Ј.|authorlink=Душан Ј. Поповић|year=1957|title=Срби у Војводини. Књ. 1: Од најстаријих времена до Карловачког мира 1699|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|url=https://books.google.com/books?id=fVhpAAAAMAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Поповић|first=Душан Ј.|authorlink=Душан Ј. Поповић|year=1959|title=Срби у Војводини. Књ. 2: Од Карловачког мира 1699 до Темишварског сабора 1790|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|url=https://books.google.com/books?id=9Qo4AQAAIAAJ}}
* {{Cite book|ref=harv|last=Поповић|first=Душан Ј.|authorlink=Душан Ј. Поповић|year=1963|title=Срби у Војводини. Књ. 3: Оо Темишварског сабора 1790 до Благовештенског сабора 1861|location=Нови Сад|publisher=Матица српска|url=https://books.google.com/books?id=AFppAAAAMAAJ}}
* {{Cite book |ref= harv|last=Поповић|first=Иван|year=2005|title= Историја српскохрватског језика|location= Београд — Крагујевац}}
* {{cite journal |ref = harv|last=Pichler|first=G.|year=1991|day=8.|title= Vukovar čeka pojačanje|journal= Glasnik. Hrvatski politički tjednik|volume= |page=9}}